potpis u Excelu

Dodajte digitalni potpis u Excel (XLS, XLSX) koristeći C# .NET

U današnjem digitalnom dobu, sigurnost dokumenata postala je glavni prioritet za pojedince i organizacije. Sa sve većim oslanjanjem na elektronske dokumente, važno je osigurati da su datoteke koje dijelimo autentične i da u njih nije bilo neovlaštenih promjena. Excel je jedan takav alat koji se naširoko koristi za pohranjivanje i dijeljenje važnih podataka, zbog čega je od ključne važnosti imati pouzdan način provjere integriteta datoteke. Ovdje dolaze digitalni potpisi – oni pružaju siguran način za potpisivanje i validaciju elektronskih dokumenata, osiguravajući da datoteka nije promijenjena od kada je potpisana. U ovom članku ćemo istražiti kako digitalno potpisati Excel datoteke koristeći C# .NET.

API za digitalno potpisivanje Excela

Aspose.Cells Cloud SDK za .NET je moćan API koji pruža niz funkcija za rad sa Excel datotekama u oblaku. Jedna od njegovih ključnih mogućnosti je mogućnost digitalnog potpisivanja Excel datoteka, pružajući siguran način provjere autentičnosti i verifikacije elektronskih dokumenata. Uz Aspose.Cells Cloud SDK, korisnici mogu lako potpisati svoje Excel datoteke koristeći niz tipova potpisa uključujući digitalne certifikate). Istražimo mogućnosti API-ja i osigurajmo integritet i autentičnost elektronskih dokumenata.

Da biste započeli, pretražite Aspose.Cells-Cloud u NuGet menadžeru paketa i kliknite na dugme “Dodaj paket”. Također, ako nemate račun preko Dashboard, kreirajte besplatni račun koristeći važeću adresu e-pošte.

Dodajte elektronski potpis koristeći C#

Koristite sljedeći isječak koda da digitalno potpišete Excel datoteke.

// Za kompletne primjere i datoteke s podacima, idite na 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Nabavite vjerodajnice klijenta sa https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// kreirajte CellsApi instancu dok prosljeđujete ClientID i ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// prva Excel radna sveska na disku
string input_Excel = "source.xlsx";
// naziv digitalnog sertifikata
string signature_File = "test1234.pfx";

try
{
  // pročitajte Excel datoteku i prenesite u pohranu u oblaku
  cellsInstance.UploadFile(input_Excel, File.OpenRead(input_Excel));
  
  // pročitajte digitalni certifikat i prenesite u pohranu u oblaku
  cellsInstance.UploadFile(signature_File, File.OpenRead(signature_File));

  // inicijalizirati operaciju digitalnog znaka
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookPostDigitalSignature(input_Excel, signature_File, "test1234");

  // ispisati poruku o uspjehu ako je konkatenacija uspješna
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Digital Signature added successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

U nastavku su dati detalji o isječku koda:

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Kreirajte objekat CellsApi dok prosljeđujete akreditive klijenta kao argumente.

cellsInstance.UploadFile(input_Excel, File.OpenRead(input_Excel));  
cellsInstance.UploadFile(signature_File, File.OpenRead(signature_File));

Pročitajte sadržaj unosa Excel i digitalnog potpisa sa lokalnog diska i prenesite ih u skladište u oblaku.

var response = cellsInstance.CellsWorkbookPostDigitalSignature(input_Excel, signature_File, "test1234");

Pozovite API da digitalno potpišete Excel i spremite izlaz u pohranu u oblaku. Imajte na umu da je posljednji argument lozinka datoteke certifikata.

Excel korišten u gornjem primjeru može se preuzeti sa myDocument.xlsx.

Dodajte Excel digitalni potpis koristeći cURL komande

Postoji nekoliko prednosti korištenja cURL komande i Aspose.Cells Cloud API-ja za digitalni potpis u Excelu. Ovaj pristup je efikasan i jednostavan za korištenje, omogućavajući vam da potpišete svoje Excel datoteke s nekoliko API zahtjeva. Ovo štedi vaše vrijeme i trud u poređenju sa ručnim potpisivanjem svakog dokumenta. Drugo, budući da je ovaj pristup baziran na oblaku, tako da mu možete pristupiti s bilo kojeg mjesta i s lakoćom ga integrirati u svoje postojeće radne tokove. Sve u svemu, korištenje cURL komande i Aspose.Cells Cloud API-ja za digitalni potpis u Excelu je moćno i fleksibilno rješenje. On pojednostavljuje vaš proces potpisivanja i poboljšava sigurnost i pouzdanost vaših Excel datoteka.

Sada ćete morati imati cURL instaliran na vašem sistemu, a zatim generirati accessToken na osnovu akreditiva klijenta:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Koristite sljedeću naredbu da otpremite ulazni Excel & Digitalni potpis u pohranu u oblaku (ovu naredbu morate pozvati dvaput da biste prenijeli pojedinačni fajl):

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/storage/file/{filePath}" \
-X PUT \
-F file=@{localFilePath} \
-H "Content-Type: multipart/form-data" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"

Zamijenite {filePath} putanjom na koju želite pohraniti datoteku u pohranu u oblaku, {localFilePath} putanjom Excel-a na vašem lokalnom sistemu i {accessToken} vašim Aspose Cloud tokenom za pristup (generisan gore).

Na kraju, izvršite sljedeću naredbu da dodate digitalni potpis u Excel datoteku:

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{excelName}/digitalsignature?digitalsignaturefile={DigitalSignature}&password=test1234" \
-X POST \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}"

Zamijenite {excelName} imenom Excel fajla u pohrani u oblaku, {DigitalSignature} imenom digitalnog certifikata iz pohrane u oblaku i {accessToken} tokenom za pristup generiranim iznad. Nakon uspješnog izvršenja, ažurirani Excel će biti pohranjen u istom skladištu u oblaku.

Zaključne napomene

Zaključno, digitalni potpis u Excelu je kritičan aspekt osiguravanja autentičnosti i integriteta vaših proračunskih tablica. Dakle, komanda cURL i Aspose.Cells Cloud API pružaju siguran i pouzdan način za programsko potpisivanje vaših Excel datoteka, štedeći vam vrijeme i trud dok istovremeno povećavate sigurnost i pouzdanost vaših podataka. Uz Aspose.Cells Cloud, možete prilagoditi proces potpisivanja prema vašim specifičnim zahtjevima, bilo da se radi o određivanju lokacije, postavljanju zaštite lozinkom ili drugim opcijama. Sve u svemu, ovaj pristup dodavanju digitalnog potpisa u Excel je efikasno, fleksibilno i sigurno rješenje koje pojednostavljuje vaš radni tok i daje vam bezbrižnost znajući da su vaše Excel datoteke pouzdane i tačne.

Korisni linkovi

Preporučeni članci

Posjetite sljedeće linkove da saznate više o: