PDF sang FDF

Chuyển đổi tệp PDF sang tệp FDF bằng Java

Biểu mẫu PDF là một loại tài liệu PDF đặc biệt có chứa các trường tương tác nơi có thể nhập thông tin văn bản hoặc có thể chọn hộp kiểm. Định dạng tài liệu này được sử dụng rộng rãi để thu thập dữ liệu qua internet. Sau khi thu thập dữ liệu, một trong những tùy chọn khả thi để bảo toàn dữ liệu là chuyển đổi định dạng PDF sang FDF. Tệp FDF (Định dạng dữ liệu biểu mẫu) là tài liệu văn bản được tạo bằng cách xuất dữ liệu từ các trường biểu mẫu của tệp PDF. Nó chỉ bao gồm dữ liệu trường văn bản được trích xuất từ các trường biểu mẫu có sẵn trong tệp PDF. Hơn nữa, tệp FDF chứa dữ liệu biểu mẫu cho biểu mẫu PDF nhỏ hơn nhiều so với tệp chứa chính biểu mẫu PDF, do đó, việc lưu trữ tệp FDF cần ít dung lượng lưu trữ hơn so với lưu trữ biểu mẫu PDF. Bây giờ trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về cách chuyển đổi tệp PDF sang tệp FDF mà không cần Adobe Acrobat.

API chuyển đổi PDF

Một trong những giải pháp đáng tin cậy của chúng tôi cung cấp khả năng tạo, chỉnh sửa và thao tác với tài liệu PDF là Đám mây Aspose.PDF. Nó cũng cho phép bạn tải tệp PDF và chuyển đổi thành một mảng các định dạng được hỗ trợ. Tương tự, nó cũng có khả năng tải các biểu mẫu PDF và cho phép chúng tôi trích xuất dữ liệu biểu mẫu sang định dạng FDF. Bây giờ chúng ta sẽ thêm tham chiếu của Aspose.PDF Cloud SDK for Java vào ứng dụng Java của mình bằng cách đưa các chi tiết sau vào pom.xml (dự án kiểu bản dựng maven).

<repositories> 
  <repository>
    <id>aspose-cloud</id>
    <name>artifact.aspose-cloud-releases</name>
    <url>http://artifact.aspose.cloud/repo</url>
  </repository>  
</repositories>

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-cloud-pdf</artifactId>
    <version>21.11.0</version>
    <scope>compile</scope>
  </dependency>
</dependencies>

Bước quan trọng tiếp theo là lấy thông tin đăng nhập khách hàng của bạn từ Cloud Dashboard. Trong trường hợp bạn chưa đăng ký, vui lòng đăng ký bằng địa chỉ email hợp lệ và lấy thông tin đăng nhập được cá nhân hóa của bạn.

PDF sang FDF trong Java

Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các bước về cách tải tài liệu PDF từ bộ nhớ đám mây và chuyển đổi sang tệp FDF.

 • Tạo một đối tượng của PdfApi trong khi chuyển thông tin đăng nhập được cá nhân hóa làm đối số
 • Thứ hai, đọc nội dung của tài liệu PDF bằng cách sử dụng Phiên bản tệp và tải lên bộ nhớ đám mây bằng phương thức uploadFile(…) của PDfAPi
 • Bây giờ chỉ cần gọi phương thức putExportFieldsFromPdfToFdfInStorage(…) để chuyển đổi tệp PDF sang tệp FDF. Tệp kết quả được lưu trữ trong bộ nhớ đám mây
// để biết thêm ví dụ, vui lòng truy cập https://github.com/aspose-pdf-cloud/aspose-pdf-cloud-java/tree/master/Examples/src/main/java/com/aspose/asposecloudpdf/examples

try
  {
  // Nhận ClientID và ClientSecret từ https://dashboard.aspose.cloud/
  String clientId = "bbf94a2c-6d7e-4020-b4d2-b9809741374e";
  String clientSecret = "1c9379bb7d701c26cc87e741a29987bb";
 
  // tạo một phiên bản của PdfApi
  PdfApi pdfApi = new PdfApi(clientSecret,clientId);
		
  // tên của tài liệu PDF đầu vào
  String name = "PdfWithAcroForm.pdf";
		    
  // đọc nội dung của tệp PDF đầu vào
  File file = new File("/Users/Downloads/"+name);
		
  // tải PDF lên bộ nhớ đám mây
  pdfApi.uploadFile("input.pdf", file, null);
		
  // tên thư mục lưu file đầu ra
  String folder = null;
		    
  // gọi API để chuyển đổi định dạng PDF sang FDF
  AsposeResponse response =pdfApi.putExportFieldsFromPdfToFdfInStorage("input.pdf", "myExported.fdf", null,folder); 
  // in thông báo thành công
  System.out.println("PDF sucessfully converted to DOC format !");
  }catch(Exception ex)
  {
    System.out.println(ex);
  }
PDF sang FDF

Hình ảnh:- Xem trước chuyển đổi PDF sang FDF

Bạn có thể cân nhắc tải xuống biểu mẫu PDF đầu vào từ PdfWithAcroForm.pdf.

Xuất PDF sang Adobe FDF bằng lệnh cURL

Một tùy chọn khác để truy cập các API REST là thông qua các lệnh cURL. Vì vậy, chúng tôi sẽ xuất dữ liệu Biểu mẫu PDF sang tệp FDF bằng các lệnh cURL. Bây giờ, điều kiện tiên quyết là tạo mã thông báo truy cập JWT (dựa trên thông tin đăng nhập của khách hàng) bằng cách sử dụng lệnh sau.

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Sau khi JWT được tạo, chúng ta cần thực thi lệnh sau để tải tệp PDF đầu vào từ bộ lưu trữ Đám mây và xuất sang định dạng FDF. Hơn nữa, thay vì lưu Adobe FDF đầu ra vào bộ nhớ đám mây, chúng tôi sẽ lưu nó trên ổ đĩa cục bộ.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/pdf/input.pdf/export/fdf" \
-H "accept: multipart/form-data" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>" \
-o "Exported.fdf"

Phần kết luận

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã chỉ ra các bước sử dụng Java REST API để chuyển đổi biểu mẫu PDF sang FDF (Định dạng dữ liệu biểu mẫu). Quá trình hoàn chỉnh diễn ra đơn giản và dễ hiểu, đồng thời có thể dễ dàng tích hợp vào ứng dụng Java hiện có của bạn. Cho dù bạn cần chuyển đổi một biểu mẫu PDF hay xử lý hàng loạt nhiều biểu mẫu, hướng dẫn của chúng tôi giúp bạn dễ dàng chuyển đổi PDF sang FDF và xuất dữ liệu biểu mẫu PDF sang định dạng FDF.

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên khám phá Tài liệu sản phẩm, đây là một nguồn thông tin tuyệt vời để tìm hiểu về các tính năng thú vị khác. Trong trường hợp bạn cần tải xuống và sửa đổi mã nguồn của Cloud SDK, mã này có sẵn trên GitHub (xuất bản theo giấy phép MIT). Cuối cùng, trong trường hợp bạn gặp phải bất kỳ sự cố nào khi sử dụng API, bạn có thể cân nhắc liên hệ với chúng tôi để được giải quyết nhanh chóng thông qua diễn đàn hỗ trợ sản phẩm miễn phí.

Những bài viết liên quan

Vui lòng truy cập các liên kết sau để tìm hiểu thêm về: