Vietnamese

Thêm chú thích tài liệu PDF bằng .NET REST API

Bài đăng trên blog này tập trung vào việc cung cấp hướng dẫn toàn diện về chú thích PDF bằng cách sử dụng .NET REST API. Ở đây, chúng ta sẽ thảo luận về tầm quan trọng của các chú thích PDF và cách nó có thể giúp tăng cường cộng tác và giao tiếp. Chúng ta sẽ khám phá các loại chú thích khác nhau có thể được thêm vào tài liệu PDF và đi sâu vào các khía cạnh kỹ thuật của việc triển khai tính năng này bằng .NET REST API.
· Nayyer Shahbaz · 8 phút

Trích xuất văn bản từ tệp PDF bằng Java

Khám phá cách trích xuất văn bản từ tệp PDF bằng Java. Tìm hiểu cách triển khai giải pháp dựa trên Java để trích xuất văn bản từ tài liệu PDF một cách dễ dàng và chính xác. Hướng dẫn toàn diện giải thích các bước để trích xuất văn bản từ PDF trực tuyến bằng Java REST API
· Nayyer Shahbaz · 6 phút

Chuyển đổi PDF sang MobiXML trong Java

Hướng dẫn từng bước với mã mẫu để phát triển Trình chuyển đổi PDF sang Mobi bằng Java. Tìm hiểu cách sử dụng Java để chuyển đổi PDF sang Mobi Kindle, eBook Mobi bằng Java. Cách phát triển PDF sang Mobi trực tuyến, nơi chúng tôi có thể tải PDF đầu vào từ Đám mây hoặc ổ đĩa cục bộ và lưu vào định dạng MobiXML. Một cách tiếp cận mã thấp để chuyển đổi PDF sang Mobi Kindle bằng API REST.
· Nayyer Shahbaz · 5 phút

Cách chuyển đổi PDF sang PDF/A trong Java

Hướng dẫn từng bước và mã mẫu để chuyển đổi PDF sang chuyển đổi PDF/A bằng Java. Tìm hiểu cách sử dụng Java để chuyển đổi PDF sang PDF/A mà không cần Adobe Acrobat. Cách phát triển PDF sang PDF/trình chuyển đổi để xử lý PDF đơn lẻ hoặc xử lý hàng loạt nhiều tệp. Hướng dẫn chuyển đổi PDF sang PDF/A trực tuyến nơi bạn có thể lưu PDF sang PDF/A-1a hoặc PDF sang PDF/A-1b bằng cách sử dụng Java. Hướng dẫn của chúng tôi giúp chuyển đổi PDF sang PDF/A dễ dàng với ít dòng mã hơn.
· Nayyer Shahbaz · 5 phút

Chuyển đổi PDF sang FDF trong Java mà không cần Adobe Acrobat

Tìm hiểu cách sử dụng Java để chuyển đổi các biểu mẫu PDF thành Tệp FDF mà không cần Adobe Acrobat. Hướng dẫn từng bước và mã mẫu để xuất dữ liệu biểu mẫu PDF sang định dạng FDF. Cho dù bạn cần chuyển đổi một biểu mẫu PDF hay xử lý hàng loạt nhiều biểu mẫu, hướng dẫn của chúng tôi giúp bạn dễ dàng chuyển đổi PDF sang FDF và xuất dữ liệu biểu mẫu PDF sang tệp FDF.
· Nayyer Shahbaz · 6 phút

Trích xuất hình ảnh PDF trong Java

Tìm hiểu cách Trích xuất hình ảnh PDF bằng java Cloud SDK. Tải xuống hình ảnh PDF trong Java. Tìm hiểu các bước để lưu hình ảnh PDF vào ổ đĩa cục bộ. Tìm hiểu cách chuyển đổi PDF sang JPG (thông qua trích xuất).
· Nayyer Shahbaz · 6 phút

Chuyển đổi PDF sang TXT bằng Java

Chuyển đổi PDF sang TXT bằng java Cloud SDK. Thực hiện chuyển đổi PDF sang Văn bản trong Java. Trình chuyển đổi PDF sang TXT. Trích xuất văn bản từ PDF bằng Java. Tìm hiểu cách Phát triển trình chuyển đổi PDF sang Văn bản trong Java.
· Nayyer Shahbaz · 6 phút

Chuyển đổi PDF sang TIFF trong Java

Tìm hiểu cách chuyển đổi PDF sang TIFF bằng Java. Phát triển Trình chuyển đổi PDF sang TIFF bằng Java Cloud SDK. Vui lòng đọc bài viết này để biết chi tiết về cách phát triển trình chuyển đổi PDF sang Ảnh bằng Java Cloud SDK.
· Nayyer Shahbaz · 5 phút

Chuyển đổi PDF sang PNG trong Java

Chuyển đổi PDF sang PNG trực tuyến. Java Cloud SDK để chuyển đổi PDF sang PNG. Vui lòng làm theo hướng dẫn để phát triển Trình chuyển đổi PDF sang PNG.
· Nayyer Shahbaz · 7 phút

Trình chuyển đổi PDF sang HTML trong Java

Phát triển Trình chuyển đổi PDF sang HTML trong Java. Tìm hiểu cách lưu PDF sang HTML trực tuyến. Làm theo hướng dẫn về cách Chuyển đổi PDF sang HTML bằng Java.
· Nayyer Shahbaz · 5 phút