Български

Добавете пояснения към PDF документ с помощта на .NET REST API

Тази публикация в блога е съсредоточена върху предоставянето на изчерпателно ръководство за PDF анотации с помощта на .NET REST API. Тук ще обсъдим значението на PDF анотациите и как те могат да помогнат за подобряване на сътрудничеството и комуникацията. Ще проучим различните типове анотации, които могат да бъдат добавени към PDF документ, и ще се задълбочим в техническите аспекти на прилагането на тази функция с помощта на .NET REST API.
· Найер Шахбаз · 6 мин

Извличане на текст от PDF файл с помощта на Java

Открийте как да извличате текст от PDF файлове с помощта на Java. Научете се да прилагате базирано на Java решение за извличане на текст от PDF документи с лекота и точност. Изчерпателно ръководство, обясняващо стъпките за извличане на текст от PDF онлайн с помощта на Java REST API
· Найер Шахбаз · 5 мин

Конвертирайте PDF в MobiXML в Java

Урок стъпка по стъпка с примерни кодове за разработване на PDF към Mobi конвертор с помощта на Java. Научете как да използвате Java за конвертиране на PDF в Mobi Kindle, електронна книга Mobi в Java. Как да разработим PDF в Mobi онлайн, където можем да заредим входен PDF от Cloud или локално устройство и да го запазим във формат MobiXML. Подход с нисък код за конвертиране на PDF в Mobi Kindle с помощта на REST API.
· Найер Шахбаз · 4 мин

Как да конвертирате PDF в PDF/A в Java

Урок стъпка по стъпка и примерен код за конвертиране на PDF в PDF/A конвертиране с помощта на Java. Научете как да използвате Java за конвертиране на PDF в PDF/A без Adobe Acrobat. Как да разработите PDF към PDF/конвертор за един pdf или пакетна обработка на множество файлове. Ръководство за конвертиране на PDF в PDF/A онлайн, където можете да запишете PDF в PDF/A-1a или PDF в PDF/A-1b с помощта на Java. Нашето ръководство прави PDF конвертирането в PDF/A лесно с по-малко кодови редове.
· Найер Шахбаз · 4 мин

Конвертиране на PDF във FDF в Java без Adobe Acrobat

Научете как да използвате Java за конвертиране на PDF формуляри във FDF файл без Adobe Acrobat. Урок стъпка по стъпка и примерен код за експортиране на данни от PDF формуляр във FDF формат. Независимо дали трябва да конвертирате един PDF формуляр или да обработите пакетно множество формуляри, нашето ръководство улеснява конвертирането на PDF във FDF и експортирането на данни от PDF формуляри във FDF файл.
· Найер Шахбаз · 4 мин

OCR PDF онлайн в Java. Преобразувайте PDF изображения в PDF с възможност за търсене

В днешния дигитален свят сме залети с огромни количества данни, голяма част от които се съхраняват в PDF формат. Въпреки това, не всички PDF файлове са еднакви и много от тях са просто базирани на изображения файлове, които са трудни за търсене или редактиране. Тук се намесва OCR (оптично разпознаване на символи). Със силата на OCR можете лесно да конвертирате базирани на изображения PDF файлове в PDF файлове с възможност за търсене, което ги прави по-лесни за търсене, редактиране и споделяне. В този блог ще проучим как да използваме OCR за конвертиране на PDF файлове с изображения в PDF файлове с възможност за търсене с помощта на Java.
· Найер Шахбаз · 5 мин

Конвертирайте PDF в JPG в Java

Конвертирайте PDF в JPG онлайн. Научете как да извършвате конвертиране на PDF в JPG онлайн. Java REST API за конвертиране на PDF в JPG. Ръководство стъпка по стъпка за преобразуване на PDF в JPG онлайн.
· Найер Шахбаз · 4 мин

Конвертирайте JPG в PDF, изображение в PDF, jğeg в PDF онлайн в Java

Конвертирайте JPG в PDF с помощта на Java. Извършване на JPG към PDF онлайн, jğeg към PDF, преобразуване на изображение в PDF. Ръководство стъпка по стъпка за Photo to PDF. JPG JPEG конвертиране и картина в PDF. Разработете свой собствен конвертор на изображения в PDF с помощта на REST API
· Найер Шахбаз · 4 мин

PDF към PPT в Node.js. PDF към PowerPoint. PDF към PPTX

Как да конвертирате PDF в PPT в Node.js? Урок за PDF към PowerPoint, PDF към PPTX. Разработете PDF към PPT конвертор онлайн. Конвертиране на PDF в PPTX | PDF към PPT онлайн
· Мохамедмустафа · 5 мин

PDF към Word в Node.js. Преобразуване на PDF в DOCX или PDF в DOC

Конвертирайте PDF в Word в Node.js. Изпълнете PDF към DOCX, PDF към DOC или PDF към Word онлайн. Разработете вашия PDF към Word конвертор онлайн. word ke pdf конвертор, позволяващ функция за експортиране на PDF в Word
· Мохамедмустафа · 6 мин