barkod oluştur

.NET REST API’yi kullanarak çevrimiçi Barkod oluşturun.

Bilgiye ve kesintisiz veri alışverişine giderek daha fazla bağımlı hale gelen bir dünyada, verimli barkod oluşturma ihtiyacı hiç bu kadar kritik olmamıştı. Barkodlar, makineler için evrensel bir dil görevi görerek çeşitli endüstrilerdeki süreçleri basitleştirir. Envanteri takip etmek, satışları yönetmek veya güvenliği artırmak olsun, barkodlar çok önemli bir rol oynar. Bu kılavuzda, güçlü bir .NET REST API kullanarak barkodların zahmetsizce nasıl oluşturulacağını keşfedeceğiz. Ayrıca, bu önemli bilgi parçalarını geniş çapta uyumlu JPG formatında kaydetmenin önemini vurgulayacağız ve böylece çok sayıda uygulama arasında kusursuz entegrasyon ve erişilebilirlik sağlayacağız. ve sistemler.

Barkod Oluşturma için .NET REST API

Barkodların hassas ve verimli bir şekilde oluşturulması, Aspose.BarCode Cloud SDK for .NET aracılığıyla mümkün olmaktadır. Bu güçlü yazılım geliştirme kiti, barkod oluşturma sürecini basitleştirerek, barkod oluşturma yeteneklerini uygulamalarınıza sorunsuz bir şekilde entegre etmenize olanak tanır. Aynı zamanda çeşitli görüntü formatlarındaki barkodların kodunu çözme olanağı da sunarak barkod yönetimine kapsamlı bir yaklaşım sağlar. İster QR kodları, UPC-A, Code 39 veya daha fazlasını oluşturuyor olsun, bu SDK çok çeşitli barkod sembolojilerini kapsar.

SDK’yı kullanabilmek için öncelikle NuGet paket yöneticisinde ‘Aspose.BarCode-Cloud’u aramamız ve ‘Paket Ekle’ butonuna tıklamamız gerekiyor. İkinci olarak, kişiselleştirilmiş müşteri kimlik bilgilerinizi almak için bulut kontrol panelini ziyaret etmemiz gerekiyor.

C# .NET’te Barkodu JPG olarak oluşturun

Bu bölümde C# .NET kullanarak Barkod oluşturmak için gereken ayrıntılar ve kod pasajı açıklanmaktadır.

// Daha fazla örnek için lütfen https://github.com/aspose-barcode-cloud/aspose-barcode-cloud-dotnet adresini ziyaret edin.
// https://dashboard.aspose.cloud/ adresinden istemci kimlik bilgilerini alın
string clientSecret = "c71cfe618cc6c0944f8f96bdef9813ac";
string clientID = "163c02a1-fcaa-4f79-be54-33012487e783";

// Kullanılacak istemci kimlik bilgilerini belirttiğimiz yapılandırma örneği
Configuration configuration = new Configuration()
{
  ClientId = clientID,
  ClientSecret = clientSecret
};

// BarCodeAPI'nin bir örneğini oluşturun
BarcodeApi barcodeApi = new BarcodeApi(configuration);

// Barkodun türünü ve içeriğini belirtin
string type = "Code39Standard";
string text = "Hello World...!";

// Ortaya hizalanmış ve barkodun alt kısmında metin bulunan barkod
var request = new GetBarcodeGenerateRequest(type, text)
{
  TextAlignment = "center",
  TextLocation = "Below",
  // barkod görüntüsü için çıktı formatı
  format = "JPG"
};

// Barkod oluşturun ve çıktıyı yerel depolamaya kaydedin
using (Stream response = barcodeApi.GetBarcodeGenerate(request))
{
  // Yanıt uzunluğunun 0'dan büyük olduğunu doğrulayın
  Assert.IsTrue(response.Length > 0);
  
  // barkod görüntüsünü yerel sürücüye kaydedin
  using (FileStream stream = File.Create("BarcodeGenerated.jpg"))
  {
    response.CopyTo(stream);
  }
}
çevrimiçi barkod oluştur

barkod oluşturucu çıktı önizlemesi.

Yukarıda belirtilen kod pasajına ilişkin açıklama aşağıda verilmiştir.

BarcodeApi barcodeApi = new BarcodeApi(configuration);

İlk olarak, ‘Configuration’ nesnesini argüman olarak iletirken ‘BarcodeApi’ sınıfının bir örneğini başlatın.

var request = new GetBarcodeGenerateRequest(type, text)
{
  TextAlignment = "center",
  TextLocation = "Below",
  format = "JPG"
};

Barkoddaki metnin görselin alt kısmında, ortaya hizalı ve çıktı formatının JPG olacağını belirttik.

Stream response = barcodeApi.GetBarcodeGenerate(request)

‘Code39Standard’ türünde barkod oluşturmak için API’yi çağırın.

using (FileStream stream = File.Create("BarcodeGenerated.jpg"))
{
  response.CopyTo(stream);
}

Ortaya çıkan Barkodu JPG formatında yerel bir sürücüye kaydetmek için basit bir rutin.

cURL Komutlarını Kullanarak Barkod Nasıl Oluşturulur

Aspose.BarCode Cloud’u kullanarak cURL komutları aracılığıyla barkod oluşturmak çok yönlü ve etkili bir yöntemdir. cURL, HTTP istekleri yapmak için yaygın olarak kullanılan bir komut satırı aracıdır ve bu da onu Aspose.BarCode Cloud API ile entegrasyon için ideal bir seçim haline getirir. Ayrıca cURL komutları ile barkod oluşturma isteklerini hızlı bir şekilde başlatabilirsiniz. Bu yaklaşım aynı zamanda toplu veya tekrarlı barkod oluşturmayı kolaylaştırarak üretim sürecini otomatikleştirmenize ve komut dosyası oluşturmanıza olanak tanır.

Şimdi bir JWT erişim belirteci oluşturmak için lütfen aşağıdaki komutu yürütün:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=163c02a1-fcaa-4f79-be54-33012487e783&client_secret=c71cfe618cc6c0944f8f96bdef9813ac" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

JWT jetonunu aldıktan sonra, lütfen bir barkod oluşturmak ve çıktıyı yerel sürücüye kaydetmek için aşağıdaki komutu yürütün.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/barcode/generate?Type=Code39Standard&Text=Hello%20World..." \
-X GET \
-H "accept: image/jpg" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-o "resultantBarcode.jpg"

‘accessToken’ı yukarıda oluşturulan JWT erişim belirteciyle değiştirin.

Çözüm

Sonuç olarak barkod oluşturmak, envanter yönetiminden müşteri katılımına kadar çeşitli sektörleri kapsayan çok önemli bir görevdir. Kapsamlı Aspose.BarCode Cloud SDK for .NET’i kullanan ve Aspose.BarCode Cloud’un çok yönlü cURL komutlarından yararlanan her iki yaklaşım da güçlü çözümler sunuyor. Bununla birlikte, her iki yol da verimli bir barkod oluşturmaya yol açarak işletmelerin veri kodlamayı, erişilebilirliği ve otomasyonu sorunsuz bir şekilde geliştirmesine olanak tanır.

kullanışlı bağlantılar

İlgili Makaleler

Aşağıdaki blogları ziyaret etmenizi önemle tavsiye ederiz: