wygenerować kod kreskowy

Wygeneruj kod kreskowy online za pomocą .NET REST API.

W świecie coraz bardziej zależnym od informacji i płynnej wymiany danych potrzeba wydajnego generowania kodów kreskowych nigdy nie była bardziej krytyczna. Kody kreskowe służą jako uniwersalny język maszyn, upraszczając procesy w różnych branżach. Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie zapasów, zarządzanie sprzedażą czy zwiększanie bezpieczeństwa, kody kreskowe odgrywają kluczową rolę. W tym przewodniku omówimy, jak bez wysiłku generować kody kreskowe przy użyciu zaawansowanego interfejsu API REST platformy .NET. Dodatkowo podkreślimy znaczenie zapisywania tych kluczowych informacji w szeroko kompatybilnym formacie JPG, zapewniającym bezproblemową integrację i dostępność w wielu aplikacjach i systemy.

API .NET REST do generowania kodów kreskowych

Precyzyjne i wydajne generowanie kodów kreskowych jest możliwe dzięki Aspose.BarCode Cloud SDK dla .NET. Ten solidny zestaw programistyczny upraszcza proces tworzenia kodów kreskowych, umożliwiając bezproblemową integrację funkcji generowania kodów kreskowych z aplikacjami. Zapewnia także możliwość dekodowania kodów kreskowych z różnych formatów obrazu, umożliwiając kompleksowe podejście do zarządzania kodami kreskowymi. Niezależnie od tego, czy tworzysz kody QR, UPC-A, Code 39, czy wiele innych, ten zestaw SDK obejmuje szeroką gamę symboliki kodów kreskowych.

Aby skorzystać z SDK, najpierw musimy wyszukać „Aspose.BarCode-Cloud” w menedżerze pakietów NuGet i kliknąć przycisk „Dodaj pakiet”. Po drugie, musimy odwiedzić panel chmurowy, aby uzyskać spersonalizowane dane uwierzytelniające klienta.

Wygeneruj kod kreskowy jako JPG w C# .NET

W tej sekcji opisano szczegóły i fragment kodu wymagane do wygenerowania kodu kreskowego przy użyciu języka C# .NET.

// Więcej próbek można znaleźć na stronie https://github.com/aspose-barcode-cloud/aspose-barcode-cloud-dotnet
// Uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "c71cfe618cc6c0944f8f96bdef9813ac";
string clientID = "163c02a1-fcaa-4f79-be54-33012487e783";

// Instancja konfiguracji, w której określamy poświadczenia klienta, które mają być używane
Configuration configuration = new Configuration()
{
  ClientId = clientID,
  ClientSecret = clientSecret
};

// utwórz instancję BarCodeAPI
BarcodeApi barcodeApi = new BarcodeApi(configuration);

// określ typ i zawartość kodu kreskowego
string type = "Code39Standard";
string text = "Hello World...!";

// Kod kreskowy z tekstem wyśrodkowanym i umieszczonym na dole kodu kreskowego
var request = new GetBarcodeGenerateRequest(type, text)
{
  TextAlignment = "center",
  TextLocation = "Below",
  // format wyjściowy obrazu kodu kreskowego
  format = "JPG"
};

// wygeneruj kod kreskowy i zapisz wynik w pamięci lokalnej
using (Stream response = barcodeApi.GetBarcodeGenerate(request))
{
  // sprawdź, czy długość odpowiedzi jest większa niż 0
  Assert.IsTrue(response.Length > 0);
  
  // zapisz obraz kodu kreskowego na dysku lokalnym
  using (FileStream stream = File.Create("BarcodeGenerated.jpg"))
  {
    response.CopyTo(stream);
  }
}
wygeneruj kod kreskowy online

podgląd wyjściowy kreatora kodów kreskowych.

Poniżej podano wyjaśnienie dotyczące powyższego fragmentu kodu.

BarcodeApi barcodeApi = new BarcodeApi(configuration);

Najpierw zainicjuj instancję klasy BarcodeApi, przekazując obiekt Configuration jako argument.

var request = new GetBarcodeGenerateRequest(type, text)
{
  TextAlignment = "center",
  TextLocation = "Below",
  format = "JPG"
};

Określiliśmy, że tekst w kodzie kreskowym powinien znajdować się na dole obrazu, wyśrodkowany, a format wyjściowy to JPG.

Stream response = barcodeApi.GetBarcodeGenerate(request)

Wywołaj API, aby wygenerować kod kreskowy typu „Code39Standard”.

using (FileStream stream = File.Create("BarcodeGenerated.jpg"))
{
  response.CopyTo(stream);
}

Prosta procedura zapisania powstałego kodu kreskowego w formacie JPG na dysku lokalnym.

Jak wygenerować kod kreskowy za pomocą poleceń cURL

Generowanie kodów kreskowych przy użyciu Aspose.BarCode Cloud za pomocą poleceń cURL to wszechstronna i wydajna metoda. cURL to narzędzie wiersza poleceń powszechnie używane do tworzenia żądań HTTP, co czyni go idealnym wyborem do integracji z API Aspose.BarCode Cloud. Co więcej, dzięki poleceniom cURL możesz szybko inicjować żądania wygenerowania kodu kreskowego. Takie podejście umożliwia również automatyzację i skryptowanie procesu generowania, ułatwiając wsadowe lub powtarzalne tworzenie kodów kreskowych.

Teraz wykonaj następujące polecenie, aby wygenerować token dostępu JWT:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=163c02a1-fcaa-4f79-be54-33012487e783&client_secret=c71cfe618cc6c0944f8f96bdef9813ac" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Gdy już będziemy mieli token JWT, wykonaj następujące polecenie, aby wygenerować kod kreskowy i zapisać wynik na dysku lokalnym.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/barcode/generate?Type=Code39Standard&Text=Hello%20World..." \
-X GET \
-H "accept: image/jpg" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-o "resultantBarcode.jpg"

Zastąp „accessToken” tokenem dostępu JWT wygenerowanym powyżej.

Wniosek

Podsumowując, generowanie kodów kreskowych to kluczowe zadanie, które ma konsekwencje w różnych sektorach, od zarządzania zapasami po zaangażowanie klientów. Obydwa podejścia, wykorzystujące kompleksowy pakiet SDK Aspose.BarCode Cloud dla .NET i wykorzystujące wszechstronne polecenia cURL w Aspose.BarCode Cloud, oferują potężne rozwiązania. Niemniej jednak obie ścieżki prowadzą do wydajnego generowania kodów kreskowych, umożliwiając firmom płynne ulepszanie kodowania danych, ich dostępności i automatyzacji.

Przydatne linki

Powiązane artykuły

Gorąco polecamy odwiedzenie następujących blogów: