Shqiptare

Konvertoni XLSB në PDF duke përdorur Java

Shndërrimi i Excel në PDF është ndër detyrat e zakonshme të zhvilluesve. Sidomos kur bëhet fjalë për arkivimin afatgjatë të të dhënave dhe ndarjen e dokumenteve në internet në mënyrë që përdoruesit t’i shikojnë ato pa pasur nevojë për aplikim specifik. Aspose.Cells Cloud është një API i bazuar në renë kompjuterike, ku zhvilluesit mund të shijojnë një integrim pa probleme, veçori të avancuara dhe shpejtësi të shpejtë konvertimi, të gjitha nga brenda aplikacioneve të tyre Java. Pavarësisht nëse ju duhet të konvertoni një fletëllogaritëse të vetme ose disa fletëllogaritëse në të njëjtën kohë, Aspose.Cells Cloud SDK për Java ofron një zgjidhje të besueshme dhe efikase për të gjitha kërkesat tuaja për konvertimin e Excel në PDF.
· Nayer Shahbaz · 4 min

Konvertuesi Excel në PDF në Python. XLS në PDF, XLSX në PDF

Konvertoni Excel në PDF duke përdorur Python. Kryeni Excel në PDF në internet ose XLS në PDF | XLSX në PDF. Hapat e thjeshtë për të mësuar se si të zhvilloni konvertuesin excel në pdf në internet. Zhvilloni konvertuesin e Spreadsheet në PDF duke përdorur Python SDK.
· Nayer Shahbaz · 4 min