html na słowo

Konwertuj dokumenty HTML na dokumenty Word za pomocą interfejsu API .NET REST.

Możliwość szybkiego i dokładnego konwertowania dokumentów HTML na dokumenty Word stała się niezastąpiony atut zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Niezależnie od tego, czy jesteś twórcą treści, programistą stron internetowych, czy profesjonalistą biznesowym, najważniejsza jest potrzeba wypełnienia luki pomiędzy treściami internetowymi a dokumentami gotowymi do druku. W tym artykule omówiono istotne przyczyny rosnącego zapotrzebowania na konwersję HTML do Word DOC przy użyciu interfejsu API .NET REST.

.NET Cloud SDK do konwersji HTML na DOC

Wykorzystaj moc Aspose.Words Cloud SDK dla .NET, aby bez wysiłku konwertować dokumenty HTML do formatu Word (DOC). Oprócz konwersji to wszechstronne narzędzie oferuje szereg możliwości usprawniających przepływ pracy w zakresie zarządzania dokumentami. Dzięki temu dynamicznemu interfejsowi API REST możesz płynnie wypełnić lukę pomiędzy treścią internetową a gotowymi do druku dokumentami programu Word, odblokowując nowe możliwości tworzenia treści i zarządzania nimi.

Wyszukaj „Aspose.Words-Cloud” w menedżerze pakietów NuGet i kliknij przycisk „Dodaj pakiet”. Spowoduje to dodanie odniesienia do pakietu SDK w aplikacji .NET. Ponadto musisz także odwiedzić panel chmurowy, aby uzyskać spersonalizowane dane uwierzytelniające klienta.

Konwertuj HTML na dokument Word w C# .NET

Przyjrzyjmy się fragmentowi kodu i powiązanym szczegółom, w jaki sposób możemy bezproblemowo przekonwertować plik HTML na format DOCX.

// Pełne przykłady i pliki danych można znaleźć na stronie 
https://github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-dotnet

// Uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// utwórz obiekt konfiguracyjny, używając szczegółów ClinetID i Client Secret
var config = new Aspose.Words.Cloud.Sdk.Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// zainicjuj instancję WordsApi
var wordsApi = new WordsApi(config);

// odczytaj zawartość wejściowego pliku HTML
using var sourceHTML = File.OpenRead("converted.html");

// prześlij źródłowy kod HTML do magazynu w chmurze
wordsApi.UploadFile(new UploadFileRequest(sourceHTML,"input.html"));

Create DocumentConversion object defining DOC as output format
GetDocumentWithFormatRequest request = new GetDocumentWithFormatRequest("input.html", "DOC", outPath:"resultant.doc");

// Wywołaj API, aby przekonwertować HTML na dokument Word online
wordsApi.GetDocumentWithFormat(request);

Poniżej znajduje się wyjaśnienie powyższego fragmentu kodu.

var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
WordsApi wordsApi = new WordsApi(config);

Po pierwsze, utworzyliśmy instancję klasy WordsApi, przekazując referencje klienta jako argumenty.

wordsApi.UploadFile(new UploadFileRequest(sourceHTML,"input.html"));

Prześlij zawartość pliku HTML załadowanego w instancji strumienia do magazynu w chmurze.

GetDocumentWithFormatRequest request = new GetDocumentWithFormatRequest("input.html", "DOC", outPath:"resultant.doc");

Utwórz żądanie konwersji dokumentu, w którym podajemy nazwę wejściowego pliku HTML dostępnego w chmurze, wynikowy format jako DOC i wynikową nazwę pliku jako argumenty.

wordsApi.GetDocumentWithFormat(request);

Wywołaj interfejs API, aby zapisać kod HTML w formacie DOC i zapisać dane wyjściowe w chmurze.

HTML do DOCX przy użyciu poleceń cURL

Możesz także doświadczyć płynnej konwersji HTML na Word (DOC) dzięki dynamicznemu duetowi Aspose.Words Cloud i prostocie poleceń cURL. Ta potężna kombinacja nie tylko upraszcza proces konwersji, ale także oferuje podejście oparte na wierszu poleceń, zapewniając dostępność dla szerokiego grona użytkowników. Dzięki poleceniom cURL możesz koordynować konwersję bezpośrednio ze swojego terminala, automatyzując proces bez wysiłku.

Pierwszym krokiem w tym podejściu jest wygenerowanie tokena dostępu JWT poprzez wykonanie następującego polecenia:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Gdy już będziemy mieli token JWT, wykonaj następujące polecenie, aby przekonwertować HTML na format DOCX.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/{sourceFile}?format=DOCX&outPath={resultantFile}" \
-H  "accept: application/octet-stream" \
-H  "Authorization: Bearer <JWT Token>"

Po prostu zamień „sourceFile” na nazwę wejściowego kodu HTML i „resultantFile” na nazwę wyjściowego dokumentu Word, który chcesz przechowywać w chmurze.

Wniosek

Podsumowując, konwersja dokumentów HTML na dokumenty Word (DOC) oferuje dwie różne, ale równie wydajne ścieżki, każda dostosowana do różnych preferencji i wymagań technicznych. Pierwsze podejście, wykorzystujące .NET REST API, zapewnia kompleksowe rozwiązanie z szeroką gamą możliwości wykraczających poza konwersję. Drugie podejście obejmuje polecenia Aspose.Words Cloud i cURL, zapewniając przystępną i wydajną opcję opartą na wierszu poleceń, odpowiednią w scenariuszach, w których wolisz przepływ pracy oparty na terminalu.

Przydatne linki

Powiązane artykuły

Gorąco polecamy odwiedzenie następujących blogów: