PDF do PDF/A

Konwertuj pliki PDF na PDF/A za pomocą interfejsu API .NET REST.

Zdajemy sobie sprawę, że dokumenty PDF są integralną częścią naszego codziennego życia, ponieważ służą jako niezawodny sposób wymiany informacji i przechowywania ważnych danych. Jednak gdy wymagania dotyczące archiwizacji dokumentów staną się bardziej rygorystyczne, długoterminowe przechowywanie i zgodność plików PDF staje się kluczowe. W tym miejscu pojawia się potrzeba konwersji pliku PDF na PDF/A. Wykorzystaj więc moc Aspose.PDF Cloud SDK dla .NET i bezproblemowo konwertuj swoje dokumenty PDF do formatu PDF/A i odblokuj korzyści płynące z niezawodnego przechowywania i zgodności ze standardami archiwalnymi.

API REST do przetwarzania plików PDF

Dzięki Aspose.PDF Cloud SDK dla .NET proces konwersji plików PDF do formatu PDF/A jest usprawniony i staje się dość wydajny. Ten potężny interfejs API zapewnia bezproblemową integrację z aplikacjami .NET, umożliwiając bezproblemową konwersję plików PDF do formatu PDF/A. Dlatego skorzystaj z tego bogatego w funkcje zestawu SDK i upewnij się, że Twoje dokumenty są zgodne ze standardami archiwalnymi i mogą być przechowywane przez długi czas.

Aby więc rozpocząć korzystanie z pakietu SDK, po prostu wyszukaj „Aspose.PDF-Cloud” w menedżerze pakietów NuGet w Visual Studio IDE i kliknij przycisk „Dodaj pakiet”. Musisz także uzyskać dane uwierzytelniające klienta z panelu chmury. Jeśli nie masz istniejącego konta, po prostu utwórz bezpłatne konto, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w szybkim starcie.

Konwertuj pliki PDF na PDF/A przy użyciu języka C# .NET

Spróbuj użyć poniższego fragmentu kodu, który zapewnia szybkie i wygodne podejście do tworzenia konwertera plików PDF na PDF/A online.

// Więcej przykładów można znaleźć na stronie https://github.com/aspose-pdf-cloud/aspose-pdf-cloud-dotnet/tree/master/Examples

// Uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// utwórz instancję PdfApi
PdfApi pdfApi = new PdfApi(clientSecret, clientID);

// Wprowadź nazwę pliku PDF
String inputFile = "Binder1-1.pdf";

// Konwertuj plik PDF na dokument zgodności PDF/A
var response = pdfApi.GetPdfAInStorageToPdf(inputFile, dontOptimize: true);

// Zapisz wynikowy plik PDF/A na dysku lokalnym
saveToDisk(response, "/Users/nayyer/Downloads/Converted-pdfa.pdf");

// Metoda zapisywania zawartości strumienia do pliku na dysku lokalnym
public static void saveToDisk(Stream responseStream, String resultantFile)
{
    var fileStream = File.Create(resultantFile);
    responseStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
    responseStream.CopyTo(fileStream);
    fileStream.Close();
}

Poniżej podano krótkie szczegóły dotyczące powyższego fragmentu kodu.

PdfApi pdfApi = new PdfApi(clientSecret, clientID);

Najpierw utwórz obiekt klasy PdfApi, przekazując poświadczenia klienta jako argumenty wejściowe.

var response = pdfApi.GetPdfAInStorageToPdf(inputFile, dontOptimize: true);

Pierwszym argumentem w powyższej metodzie jest nazwa wejściowego pliku PDF dostępnego w chmurze, a drugim argumentem jest to, że wynikowy plik PDF/A nie będzie optymalizowany, w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia pliku.

saveToDisk(response, "/Users/nayyer/Downloads/Converted-pdfa.pdf");

Ta niestandardowa metoda zapisuje wynikowy plik PDF/A na dysku lokalnym.

Wejściowy dokument PDF użyty w powyższym przykładzie można pobrać z Binder1.pdf.

Konwersja plików PDF do formatu PDF/A za pomocą poleceń cURL

Kolejną niesamowitą opcją jest użycie poleceń cURL w połączeniu z chmurą Aspose.PDF. Dzięki takiemu podejściu możesz efektywnie konwertować pliki PDF do formatu PDF/A. Należy pamiętać, że ta potężna kombinacja umożliwia elastyczne podejście do konwersji oparte na wierszu poleceń. Niezależnie od tego, czy chcesz przekonwertować pojedynczy plik PDF, czy przetworzyć dużą partię plików, to podejście zapewnia wszechstronność i skalowalność wymaganą dla potrzeb konwersji.

Teraz, przy takim podejściu, pierwszym krokiem jest wygenerowanie tokena dostępu JWT, dlatego wykonaj następujące polecenie:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Po wygenerowaniu tokena JWT wykonaj następujące polecenie, aby dokonać konwersji pliku PDF na PDF/A. Wynikowy plik jest następnie zapisywany na dysku lokalnym przy użyciu argumentu -o.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/pdf/create/pdfa?srcPath={myInputFile}&dontOptimize=true" 
\ -X GET \
-H  "accept: multipart/form-data" \
-H  "authorization: Bearer {accessToken}" \
-o "Converted.pdf"

Zastąp „myInputFile” nazwą wejściowego dokumentu PDF już dostępnego w chmurze, a „accessToken” wygenerowanym powyżej tokenem dostępu JWT.

Wniosek

Podsumowując, konwersja pliku PDF do formatu PDF/A to proces krytyczny zapewniający długoterminową ochronę i zgodność dokumentów cyfrowych. Dzięki potężnym możliwościom Aspose.PDF Cloud SDK dla poleceń .NET i cURL zadanie to staje się płynne i wydajne. Dowiedzieliśmy się również, że Aspose.PDF Cloud okazuje się niezawodnym i bogatym w funkcje rozwiązaniem do konwersji plików PDF do formatu PDF/A. Co więcej, jego inne możliwości utrzymywania integralności dokumentów, wyodrębniania tekstu, obrazów i metadanych itp. czynią go niezbędnym narzędziem dla każdej organizacji.

Przydatne linki

Powiązane artykuły

Gorąco polecamy odwiedzenie następujących blogów: