scalić pliki PDF

Dowiedz się, jak dołączać pliki PDF przy użyciu interfejsu API .NET REST.

W zdominowanym cyfrowo świecie możliwość wydajnego łączenia i łączenia plików PDF to coś więcej niż tylko wygodna funkcja. Pliki PDF są znane ze swojej uniwersalności i spójnego formatowania, dlatego służą jako format podstawowy do różnych celów zawodowych i osobistych. Może się jednak zdarzyć, że będziemy musieli połączyć rozdziały księgi, zintegrować różne sekcje raportu lub połączyć wpływy w jeden raport z wydatków. W tym artykule omówiono pilną potrzebę łączenia plików PDF, podczas której nie tylko łączymy całe dokumenty, ale w oparciu o nasze preferencje/wybór dołączamy wybrane strony pomiędzy dwoma plikami PDF za pomocą pakietu .NET Cloud SDK.

Zestaw SDK chmury .NET do dołączania plików PDF

Dołączanie plików PDF jest proste dzięki Aspose.PDF Cloud SDK dla .NET. Ten solidny zestaw SDK dla platformy .NET Cloud zapewnia płynne i wydajne podejście do scalania i łączenia plików PDF, umożliwiając bezproblemowe łączenie wielu plików PDF w jeden, spójny dokument. Otrzymujesz także możliwość określenia lokalizacji, w której strony zostaną dołączone, co zapewni Ci pełną elastyczność i kontrolę nad zarządzaniem dokumentami. Dlatego też, korzystając z tego pakietu SDK, opanujesz sztukę dołączania plików PDF, usprawniając zarządzanie dokumentami i prezentację.

Pierwszym krokiem jest dodanie odniesienia do SDK w naszym projekcie i w tym celu wyszukaj „Aspose.PDF-Cloud” w menedżerze pakietów NuGet w Visual Studio IDE i kliknij przycisk „Dodaj pakiet”.

Musisz także uzyskać dane uwierzytelniające klienta z panelu chmury. Jeśli nie masz istniejącego konta, po prostu utwórz bezpłatne konto, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w szybkim starcie.

Dołącz pliki PDF przy użyciu języka C# .NET

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby usprawnić operację dołączania plików PDF przy użyciu języka C# .NET.

// Więcej przykładów można znaleźć na stronie https://github.com/aspose-pdf-cloud/aspose-pdf-cloud-dotnet/tree/master/Examples

// Uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "c71cfe618cc6c0944f8f96bdef9813ac";
string clientID = "163c02a1-fcaa-4f79-be54-33012487e783";

// utwórz instancję PdfApi
PdfApi pdfApi = new PdfApi(clientSecret, clientID);

// Wywołaj interfejs API, aby dołączyć pliki PDF
var response = pdfApi.PostAppendDocument("Input.pdf", "FileToAppend.pdf", 1,3);

// 
if (response != null && response.Status.Equals("OK"))
{
    Console.WriteLine("Operation completed successfully !");
    Console.ReadKey();
}
scalić pliki pdf

Podgląd operacji Dołącz pliki PDF.

Poniżej podano krótkie szczegóły dotyczące powyższego fragmentu kodu.

PdfApi pdfApi = new PdfApi(clientSecret, clientID);

Najpierw utwórz obiekt klasy PdfApi, przekazując poświadczenia klienta jako argumenty wejściowe.

pdfApi.PostAppendDocument("input.pdf", "FileToAppend.pdf", 1,3);

Teraz wywołaj API, aby dołączyć strony z indeksu 1 do 3 drugiego pliku do pierwszego dokumentu. Pliki wejściowe muszą być już dostępne w chmurze.

Scal pliki PDF za pomocą poleceń cURL

Dołączanie plików PDF za pomocą poleceń Aspose.PDF Cloud i cURL jest prostym i wydajnym procesem. Aspose.PDF Cloud API umożliwia łatwe łączenie wielu plików PDF w jeden spójny dokument. Korzystając z poleceń cURL, możesz wysyłać żądania HTTP do interfejsu API chmury Aspose.PDF, bezproblemowo inicjując operację dołączania pliku PDF. Co więcej, prostota i skuteczność poleceń cURL w połączeniu z Aspose.PDF Cloud sprawia, że to podejście jest dostępnym i skutecznym sposobem na dołączenie pliku PDF, poprawiając organizację dokumentów i wydajność przepływu pracy.

Pierwszym krokiem w tym podejściu jest wygenerowanie tokena dostępu JWT. Wykonaj więc następujące polecenie:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=163c02a1-fcaa-4f79-be54-33012487e783&client_secret=c71cfe618cc6c0944f8f96bdef9813ac" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Po wygenerowaniu tokena JWT wykonaj następujące polecenie, aby dołączyć strony 1, 2 i 3 z drugiego pliku PDF do pierwszego pliku PDF. Po pomyślnej operacji powstały plik PDF jest przechowywany w chmurze.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/pdf/{sourcePDF}/appendDocument?appendFile={PDFtoAppend}&startPage=1&endPage=3" \
-X POST \
-H  "accept: application/json" \
-H  "authorization: Bearer {accessToken}" \
-d{}

Zastąp „sourcePDF” nazwą pierwszego pliku PDF, do którego należy dołączyć strony. Zastąp „PDFtoAppend” nazwą pliku PDF, którego strony mają zostać dodane, a „accessToken” wygenerowanym powyżej tokenem dostępu JWT.

Wniosek

Podsumowując, łączenie i dołączanie plików PDF to podstawowe procesy efektywnego zarządzania dokumentami i ich prezentacji. Zbadaliśmy dwa skuteczne podejścia, aby to osiągnąć: wykorzystanie pakietu SDK Aspose.PDF Cloud SDK dla .NET i wykorzystanie chmury Aspose.PDF za pomocą poleceń cURL. Obydwa podejścia prowadzą do ujednoliconego i zorganizowanego dokumentu PDF, płynnie połączonego w celu spełnienia określonych wymagań. Wybór między nimi zależy od indywidualnych potrzeb projektu, wiedzy technicznej i preferowanych metod integracji, oferując elastyczność w celu zaspokojenia różnych scenariuszy.

Przydatne linki

Powiązane artykuły

Gorąco polecamy odwiedzenie następujących blogów: