ქართული

ამოიღეთ ტექსტი PDF-დან .NET REST API-ის გამოყენებით

საჭიროა თუ არა გადამწყვეტი მონაცემების მოძიება, ტექსტური შინაარსის ანალიზი ან ინფორმაციის დამუშავება, PDF ფაილებიდან ტექსტის ეფექტურად ამოღება აუცილებელია. ამ სტატიაში განვიხილავთ PDF-ებიდან ტექსტის ამოღების უწყვეტ პროცესს .NET REST API-ის გამოყენებით. უპრობლემოდ წვდომა და გამოიყენეთ ტექსტური მონაცემები, რაც გაამარტივებს თქვენს სამუშაო პროცესებს და გაზრდის პროდუქტიულობას.
· ნაიერ შაჰბაზი · 4 min