jpg sanaksi

Muunna JPG Word-asiakirjoiksi .NET REST API:lla.

Digitaalisessa maailmassamme, jossa tieto kulkee saumattomasti eri alustojen välillä, tarpeesta muuntaa JPG-kuvia Word-asiakirjoiksi on tullut keskeinen välttämättömyys. Kuvittele, että sinulla on pino tulostettuja asiakirjoja, vanha perheen valokuva-albumi tai jopa tärkeä raportti tallennettuna JPG-kuvina. Joten tässä artikkelissa tutkimme JPG pakottavaa tarvetta ja kiistattomia etuja Word-dokumenteille. .com/word-processing/) -muunnos, joka valaisee, kuinka tämä muutos antaa yksilöille ja yrityksille mahdollisuuden avata ja hyödyntää Image to Word -muunnosa.

REST API Word Document Generation -sovellukseen

Hyödynnä JPG:stä Wordiksi muuntamisen mahdollisuudet hämmästyttävän yksinkertaisella tavalla [Aspose.Words Cloud SDK for .NET] (https://products.aspose.cloud/words/net/) avulla. Tämä monipuolinen REST-sovellusliittymä ei ainoastaan virtaviivaista muunnosprosessia, vaan tarjoaa myös lukemattomia muita etuja, jotka parantavat koko Word-asiakirjojen luomisen ja käsittelyn kokemusta.

Jos haluat lisätä .NET REST -viittauksen projektiin, etsi NuGet-pakettien hallinnassa “Aspose.Words-Cloud” ja napsauta Lisää paketti -painiketta. Käy lisäksi pilvihallintapaneelissa ja hanki henkilökohtaiset asiakastietosi.

Muunna JPG Word-asiakirjaksi C#.NETissä

Tässä osassa kerrotaan, miten JPG muunnetaan Word C# .NET -muotoon.

// Täydelliset esimerkit ja datatiedostot ovat osoitteessa 
https://github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-dotnet

// Hanki asiakkaan tunnistetiedot osoitteesta https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// Luo konfigurointiobjekti käyttämällä ClientID- ja ClientSecret-tietoja
var config = new Aspose.Words.Cloud.Sdk.Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// alusta WordsApi-esiintymä
var wordsApi = new WordsApi(config);

// luoda ilmentymä uudesta Word-asiakirjasta
CreateDocumentRequest createRequest = new CreateDocumentRequest("input.docx", null, null);
// Luo tyhjä Word-asiakirja ja tallenna se pilvitallennustilaan
wordsApi.CreateDocument(createRequest);

// luo piirustusobjekti
DrawingObjectInsert requestDrawingObject = new DrawingObjectInsert();

// aseta korkeustiedot piirustusobjektille
requestDrawingObject.Height = 0;
// aseta vasemman marginaalin yksityiskohdat piirustusobjektille
requestDrawingObject.Left = 0;
// aseta yläreunuksen yksityiskohdat piirustusobjektiin
requestDrawingObject.Top = 0;
// aseta leveystiedot piirustusobjektille
requestDrawingObject.Width = 0;


// aseta vaakasuuntaus piirustusinstanssia varten
requestDrawingObject.RelativeHorizontalPosition= DrawingObjectInsert.RelativeHorizontalPositionEnum.Margin;
// aseta pystysuuntainen kohdistus piirustusinstanssille
requestDrawingObject.RelativeVerticalPosition = DrawingObjectInsert.RelativeVerticalPositionEnum.Margin;

// aseta rivitystyypin tiedot sisäisiksi
requestDrawingObject.WrapType = DrawingObjectInsert.WrapTypeEnum.Inline;

// lue syötetty JPG-kuva
using var sourceImage = File.OpenRead("Landscape.jpg");

// luo ilmentymä InsertDrawingObject-määrittelysolmuun, johon Piirustusobjekti sijoitetaan
InsertDrawingObjectRequest request = new InsertDrawingObjectRequest("input.docx", requestDrawingObject,
          sourceImage, "sections/0", null, null, null, null, null, "Resultant.docx", null, null);

// lisää piirustusobjekti, jossa on JPG-kuva Word-asiakirjaan
wordsApi.InsertDrawingObject(request);

Tutkitaan nyt joitain yksityiskohtia yllä mainitusta koodinpätkästä.

var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
WordsApi wordsApi = new WordsApi(config);

Ensinnäkin olemme luoneet WordsApi-luokan ilmentymän välittäessämme asiakkaan tunnistetiedot argumentteina.

CreateDocumentRequest createRequest = new CreateDocumentRequest("input.docx", null, null);
wordsApi.CreateDocument(createRequest);

Nyt olemme luoneet tyhjän Word-asiakirjan nimeltä input.docx.

DrawingObjectInsert requestDrawingObject = new DrawingObjectInsert();

Luo piirustusobjekti ja aseta sen ylä- ja vasen marginaaliksi 0. Jotta JPG kattaisi koko sivun mitat, aseta korkeuden ja leveyden arvoksi 0.

InsertDrawingObjectRequest request = new InsertDrawingObjectRequest("input.docx", requestDrawingObject,
          sourceImage, "sections/0", null, null, null, null, null, "Resultant.docx", null, null);

Luo InsertDrawingObject-pyyntöobjekti, jossa välitämme syötetyn tyhjän Word-asiakirjan nimen, syötettävän JPG-kuvavirran, Word-asiakirjan osion tiedot 0:na ja tuloksena olevan Word-asiakirjan nimen.

wordsApi.InsertDrawingObject(request);

Kutsu lopuksi API sijoittamaan kuva Word-asiakirjaan ja tallenna tulostiedosto pilvitallennustilaan.

JPG DOC:ksi cURL-komentojen avulla

Vaihtoehtoisesti saatat kokea JPG-kuvien saumattoman muuntamisen Word DOC -tiedostoiksi käyttämällä Aspose.Words Cloud- ja cURL-komentojen dynaamista yhdistelmää. Koska cURL-komennot tarjoavat käyttäjäystävällisen ja ohjelmoitavan tavan aloittaa muunnos, Aspose.Words Cloud lisää prosessiin hienostuneisuutta. Siksi tämä integrointi ei vain yksinkertaista “Image to Word” -muuntamista, vaan tuo myös joukon muita etuja Word-asiakirjanhallintaprosessin parantamiseen.

Ensimmäinen askel tässä lähestymistavassa on luoda JWT-käyttötunnus suorittamalla seuraava komento:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Kun meillä on JWT-tunnus, suorita seuraava komento luodaksesi tyhjä Word-asiakirja.

curl -v -X PUT "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/create?fileName=input.docx" \
-H "accept: application/json" \
-H "Authorization: Bearer <JWT Token>"

Seuraava vaihe on lisätä kuva juuri luodun Word-asiakirjan sisään.

curl -v -X POST "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/{sourceFile}/sections/0/drawingObjects?destFileName={outputFile}" \
-H "accept: application/json" \
-H "Authorization: Bearer <JWT Token>" \
-H "Content-Type: multipart/form-data" \
-d {"drawingObject":"{ \"RelativeHorizontalPosition\": \"Margin\", \"Left\": 0, \"RelativeVerticalPosition\": \"Margin\", \"Top\": 0, \"Width\": 0, \"Height\": 0, \"WrapType\": \"Inline\"}","imageFile":{"Tulips.jpg"}}

Korvaa vain “lähdetiedosto” edellisessä vaiheessa luodun tyhjän Word-asiakirjan nimellä. Korvaa myös “outputFile” tuloksena olevan luotavan Word-asiakirjan nimellä.

Johtopäätös

Olemme oppineet, että muuntaminen JPG-kuvista Word-asiakirjoiksi on olennainen ominaisuus digitaaliaikanamme. Se avaa sisällön hallinnan ja muokkaamisen mahdollisuuksien maailman. Tässä artikkelissa olemme tutkineet kahta dynaamista lähestymistapaa tämän muutoksen saavuttamiseksi: toinen hyödyntää Aspose.Words Cloud SDK:ta .NET:lle ja toinen hyödyntää Aspose.Words Cloudin tehoa cURL-komennoilla.

Molemmat lähestymistavat viime kädessä kurovat umpeen staattisten kuvien ja eloisten Word-asiakirjojen välisen kuilun, mikä parantaa tapaa hallita, muokata ja jakaa digitaalista sisältöä. Halusitpa sitten SDK:n hienostuneisuutta tai cURL-komentojen yksinkertaisuutta, molemmat reitit tarjoavat muuntavan ratkaisun “JPG-kuvan Word-muuntimen” kehittämiseen.

hyödyllisiä linkkejä

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Suosittelemme vierailemaan seuraavissa blogeissa: