فارسی

مقایسه اسناد Word آنلاین در جاوا

مقایسه متن در اسناد Word به صورت آنلاین انجام دهید کار مقایسه فایل های متنی هنگام ترکیب تغییرات در یک سند یکپارچه بسیار رایج است. بنابراین در طول فرآیند بررسی و ادغام، عملیات مقایسه متن انجام می شود و ما اغلب از ابزارهای کاربردی برای مقایسه متن به صورت آنلاین استفاده می کنیم. بنابراین در این مقاله قصد داریم مراحل مقایسه اسناد word و مقایسه فایل های متنی با استفاده از Java SDK را مورد بحث قرار دهیم.
· نیر شهباز · 4 دقیقه