Ελληνικά

Εξάγετε αποτελεσματικά το Excel (XLS, XLSX) σε JPG με Java REST API

Δείτε το Excel στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού μετατρέποντας το Excel σε εικόνες JPG. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον αναλυτικό οδηγό για να μετατρέψετε το Excel σε JPG χρησιμοποιώντας Java REST API. Ο βήμα προς βήμα οδηγός μας, σας δίνει τη δυνατότητα να εξάγετε εύκολα υπολογιστικά φύλλα Excel ως εικόνες JPG ή JPEG υψηλής ποιότητας. Βελτιστοποίηση της ροής εργασιών διαχείρισης εγγράφων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και ας μάθουμε πώς να μετατρέπουμε το XLS σε JPG ή το XLSX σε JPG χρησιμοποιώντας το Java REST API.
· Ναγιέρ Σαχμπάζ · 5 min