Ελληνικά

Τρόπος προστασίας και κρυπτογράφησης αρχείων Excel με κωδικό πρόσβασης σε C# .NET

Αυτό το άρθρο παρέχει έναν αναλυτικό οδηγό σχετικά με τον τρόπο προστασίας με κωδικό πρόσβασης και κρυπτογράφησης αρχείων Excel χρησιμοποιώντας C# .NET και REST API. Καλύπτει θέματα όπως η προσθήκη κωδικού πρόσβασης σε ένα αρχείο Excel, η κρυπτογράφηση του αρχείου και η προστασία φύλλων και βιβλίων εργασίας. Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες, μπορείτε να ασφαλίσετε τα αρχεία σας Excel και να προστατεύσετε ευαίσθητα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
· Ναγιέρ Σαχμπάζ · 6 min