Polish

Jak zabezpieczyć hasłem i zaszyfrować pliki programu Excel w języku C# .NET

Ten artykuł zawiera przewodnik krok po kroku dotyczący zabezpieczania hasłem i szyfrowania plików programu Excel przy użyciu interfejsu API C# .NET i REST. Obejmuje takie tematy, jak dodawanie hasła do pliku programu Excel, szyfrowanie pliku oraz ochrona arkuszy i skoroszytów. Postępując zgodnie z tymi instrukcjami, możesz zabezpieczyć swoje pliki programu Excel i chronić poufne dane przed nieautoryzowanym dostępem.
· Nayyer Shahbaz · 5 min