excel'e txt

.NET Cloud SDK ile TXT’yi Excel çalışma kitabına dönüştürme.

Günümüzün veri odaklı ortamında, düz metin (TXT) dosyalarının Excel formatına sorunsuz bir şekilde dönüştürülmesi kritik bir gereklilik olarak duruyor. TXT’yi Excel’e dönüştürmek yalnızca kolaylık meselesi değildir; Verilerin tüm potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik önemli bir adımdır. Çünkü Excel’in yapılandırılmış ve tablo halindeki formatı, bilgilerin anlaşılması ve görselleştirilmesi için sağlam bir çerçeve sağlayarak işletmelerin anlamlı içgörüler elde etmesine ve bilinçli kararlar almasına olanak tanır. Bu makalede, bu dönüştürme sürecinin önemine değineceğiz ve .NET REST API’yi kullanarak Metin dosyasını Excel çalışma kitabına dönüştürmenin basit ve kusursuz yaklaşımını araştıracağız.

TXT’den Excel’e Dönüştürme API’si

TXT’nin Excel’e dönüştürülmesi, Aspose.Cells Cloud SDK for .NET yardımıyla zahmetsizce dinamik hale getirildi. Bu güçlü araç yalnızca dönüştürme sürecini kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda düz metinden Excel biçimine doğru bir geçiş yapılmasını da sağlar. Ayrıca çalışma sayfalarını değiştirmenize, gelişmiş biçimlendirme uygulamanıza ve hatta sorunsuz bir şekilde grafikler oluşturmanıza olanak tanır. Ayrıca bulut tabanlı mimarisi sayesinde karmaşık yerel kurulumlara gerek kalmadan ölçeklenebilir ve güvenilir performanstan yararlanabilirsiniz.

İlki, NuGet paket yöneticisinde ‘Aspose.Cells-Cloud’u aramak ve ‘Paket Ekle’ düğmesine tıklamaktır. İkinci olarak, bulut kontrol panelinden müşteri kimlik bilgilerinizi alın. Mevcut bir hesabınız yoksa hızlı başlangıç makalesinde belirtilen talimatları izleyerek ücretsiz bir hesap oluşturmanız yeterlidir.

Metin Dosyasının C# .NET’te Excel’e Dönüştürülmesi

Gelin sadece TXT’yi Excel’e dönüştürmek için değil aynı zamanda zengin özelliklere sahip Aspose.Cells Cloud SDK for .NET kullanarak veri işleme yeteneklerini geliştirmek için bir yolculuğa çıkalım.

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

İstemci kimlik bilgilerini argüman olarak ileteceğimiz CellsApi sınıfının bir nesnesini oluşturun.

 cellsInstance.UploadFile("input.xls", inputFile);

Giriş Metin dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin.

var response = cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook("input.txt", null, format: "XLSX", isAutoFit: true, null, null, null, "output.xlsx", null);

Şimdi Excel’den CSV’ye dönüştürme işlemini çevrimiçi gerçekleştirmek için API’yi çağırın. Başarılı işlemin ardından ortaya çıkan CSV de bulut depolama alanına yüklenir.

// Örneklerin ve veri dosyalarının tamamı için lütfen şu adrese gidin: 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// https://dashboard.aspose.cloud/ adresinden istemci kimlik bilgilerini alın
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// ClientID ve ClientSecret'i geçerken CellsApi örneği oluşturun
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

try
{
  // giriş Metin dosyasını yerel sürücüden oku
  using (var inputFile = System.IO.File.OpenRead(input_TXT))
  {
    // Metin dosyasını bulut depolama alanına yükleyin
    cellsInstance.UploadFile("input.txt", inputFile);

    // TXT'den Excel'e dönüştürme işlemini başlatın
    var response = cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook("input.txt", null, format: "XLSX", isAutoFit: true, null, null, null, "ouptut.xlsx", null);

    // dönüşüm başarılı olursa başarı mesajını yazdır
    if (response != null && response.Equals("OK"))
    {
      Console.WriteLine("The TXT to Excel conversion completed successfully !");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
excel önizlemesine txt

.NET REST API kullanılarak TXT’den Excel’e dönüştürmenin önizlemesi.

Yukarıdaki örnekte oluşturulan giriş TXT dosyası ve sonuçta ortaya çıkan Excel çalışma kitabı şu adresten indirilebilir:

cURL Komutlarını kullanarak TXT’yi Excel Çalışma Kitabına dönüştürün

Düz metin (TXT) dosyalarını Excel formatına dönüştürmek, Aspose.Cells Cloud ve cURL komutlarıyla sezgisel ve güçlü bir süreç haline gelir. Böylece cURL komutlarını kullanarak, giriş TXT dosyasını ve istenilen çıktı formatını belirlediğimiz Aspose.Cells Cloud API ile kolayca etkileşime girebilirsiniz. Bu bulut tabanlı yaklaşım yalnızca dönüştürme sürecini basitleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda karmaşık yerel kurulumlara gerek kalmadan ölçeklenebilirlik ve erişilebilirlik de sağlıyor.

Bu yaklaşımın ilk adımı aşağıdaki komutu kullanarak bir JWT erişim belirteci oluşturmaktır:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=921363a8-b195-426c-85f7-7d458b112383&client_secret=2bf81fca2f3ca1790e405c904b94d233" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Şimdi Metin dosyasını çevrimiçi olarak Excel’e dönüştürmek için aşağıdaki komutu yürütün. Bu komut, giriş TXT dosyasının bulut depolama alanında zaten mevcut olmasını bekler ve dönüştürme sonrasında ortaya çıkan Excel çalışma kitabı da bulut depolama alanında depolanır.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{sourceFile}?format=XLSX&isAutoFit=true&onlySaveTable=true&outPath={Resultant}&checkExcelRestriction=true" \
-X GET \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}"

‘KaynakDosyası’nı giriş TXT dosyasının adıyla, ‘Sonuç’u sonuçtaki Excel çalışma kitabının adıyla ve ‘accessToken’ı yukarıda oluşturulan JWT erişim belirteciyle değiştirin.

 • Sonuçta ortaya çıkan Excel’i yerel sürücüde depolanmak üzere kaydetmek için lütfen aşağıdaki cURL komutunu kullanın; burada sonuçta ortaya çıkan dosya adını atladık ve sonuç yolunu belirtmek için -o argümanını kullandık.
curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/input.txt?format=XLSX&isAutoFit=true&onlySaveTable=true&checkExcelRestriction=true" \
-X GET \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-o "resultant.xlsx"

Çözüm

Sonuç olarak, düz metin (TXT) dosyalarını Excel’e dönüştürmek için iki yaklaşım rakip olarak ortaya çıkıyor: .NET REST API ile yerel kaynakları kullanmak ve Aspose.Cells Cloud ve cURL komutlarıyla bulutun gücünden yararlanmak. Ayrıca gelişmiş Excel işlemleri, formüller ve dinamik veri özellikleri desteğiyle Aspose.Cells Cloud API, yalnızca kusursuz dönüşümler değil, aynı zamanda yüksek veri işleme yeteneklerine açılan bir kapı arayan geliştiriciler için tek duraklı bir çözüm haline geliyor. Ayrıca Aspose.Cells Cloud’un ölçeklenebilirliği, entegrasyon kolaylığı ve zengin özellikli yapısı, onu başvurulacak araç olarak seçmeniz için ikna edici bir örnek oluşturuyor ve TXT’yi çevrimiçi olarak zahmetsizce Excel’e dönüştürebilmenizi sağlıyor.

kullanışlı bağlantılar

İlgili Makaleler

Aşağıdaki blogları ziyaret etmenizi önemle tavsiye ederiz: