తెలుగు

జావాను ఉపయోగించి Word (DOC/DOCX)ని HTMLకి మార్చండి

Java APIని ఉపయోగించి Word నుండి HTML మార్పిడిని అమలు చేయండి. REST APIని ఉపయోగించి ఆన్‌లైన్‌లో DOC నుండి HTML మరియు DOCX నుండి HTML పత్రం. వర్డ్ వెబ్ కన్వర్షన్, వర్డ్ టు HTML కన్వర్షన్ ఆన్‌లైన్. మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ వెబ్ మార్పిడిని ఎలా నిర్వహించాలో స్టెప్ బై స్టెప్ గైడ్.
· నయ్యర్ షాబాజ్ · 4 min

వర్డ్ టు HTML పైథాన్. DOC నుండి HTML. వర్డ్ టు వెబ్. MS Word నుండి HTMLకి

Wordని HTMLకి మార్చండి. వర్డ్ వెబ్ మార్పిడి పైథాన్‌ని అమలు చేయండి. DOC నుండి HTML, DOCX నుండి HTML, Word నుండి HTML ఆన్‌లైన్, పదం నుండి html పైథాన్, MS Word నుండి HTML కన్వర్టర్‌ను అభివృద్ధి చేయండి. వర్డ్ వెబ్‌ని ఆన్‌లైన్‌లో నిర్వహించండి
· నయ్యర్ షాబాజ్ · 3 min