Shqiptare

Konvertoni PDF në TXT duke përdorur Java

Konvertoni PDF në TXT duke përdorur java Cloud SDK. Kryeni konvertimin PDF në tekst në Java. Konvertuesi PDF në TXT. Ekstraktoni tekstin nga PDF duke përdorur Java. Mësoni se si të zhvilloni konvertuesin PDF në tekst në Java.
· Nayer Shahbaz · 5 min

Konvertoni Word në TIFF në Ruby

Mësoni se si të konvertoni skedarët Word dhe DOCX në TIFF duke përdorur gjuhën e programimit Ruby. Udhëzuesi ynë hap pas hapi mbulon të gjithë procesin e konvertimit dhe ju ndihmon të filloni shpejt.
· Jasir Saeed · 6 min