Shqiptare

Zhvilloni skanuesin e barkodit duke përdorur Java REST API

Zhvilloni skanerin e barkodit në Java. REST API për të krijuar gjeneratorin e kodit QR. Gjenerator i barkodit për të krijuar, lexuar dhe modifikuar barkodet me vetëm disa rreshta kodi. Mësoni se si të manipuloni me lehtësi barkodet duke përdorur Java Cloud SDK nga Aspose. Filloni sot!
shtator 15, 2020 · 6 min · Nayer Shahbaz