Shqiptare

Zhvilloni skanuesin e barkodit duke përdorur Java REST API

Zhvilloni skanerin e barkodit në Java. REST API për të krijuar gjeneratorin e kodit QR. Gjenerator i barkodit për të krijuar, lexuar dhe modifikuar barkodet me vetëm disa rreshta kodi. Mësoni se si të manipuloni me lehtësi barkodet duke përdorur Java Cloud SDK nga Aspose. Filloni sot!
· Nayer Shahbaz · 6 min