Shqiptare

Konvertoni PDF në MobiXML në Java

Një tutorial hap pas hapi me kode mostra për të zhvilluar konvertuesin PDF në Mobi duke përdorur Java. Mësoni se si të përdorni Java për të kthyer PDF në Mobi Kindle, eBook Mobi në Java. Si të zhvillojmë PDF në Mobi në internet ku mund të ngarkojmë PDF-në hyrëse nga Cloud ose disku lokal dhe ta ruajmë në formatin MobiXML. Një qasje me kod të ulët për konvertimin e PDF-së në Mobi Kindle duke përdorur REST API.
· Nayer Shahbaz · 4 min