słowo do html

Konwertuj Word na HTML w Javie

W naszym codziennym życiu mamy do czynienia z dokumentami Microsoft Word(DOC/DOCX) zarówno w celach osobistych, jak i służbowych. Podobnie, możemy mieć wymóg udostępniania tych dokumentów przez Internet, a aby otworzyć/przejrzeć te dokumenty, odbiorca potrzebuje określonych aplikacji, np. MS Word, OpenOffice itp. Ponadto niektóre restrykcyjne środowiska mogą nie mieć uprawnień do instalowania jakichkolwiek dodatkowych aplikacji, więc w takich scenariuszach konwersja Worda do HTML może być realnym rozwiązaniem. Dzięki takiemu podejściu możemy łatwo otworzyć dokument Worda w przeglądarce internetowej (bez instalowania dodatkowego oprogramowania). W tym artykule wyjaśnimy kroki, jak przekonwertować Word na HTML za pomocą Java Cloud SDK.

Interfejs API REST konwersji Worda na HTML

Aspose.Words Cloud to rozwiązanie oparte na REST, oferujące możliwości programowego tworzenia, edytowania i przekształcania dokumentów MS Word do różnych obsługiwanych formatów. Teraz, zgodnie z zakresem tego artykułu, użyjemy Aspose.Words Cloud SDK for Java, który umożliwia nam wykorzystanie wszystkich możliwości konwersji dokumentów tekstowych w aplikacji Java. Aby więc korzystać z tego zestawu SDK, musimy dodać jego odniesienie do naszego projektu Java, umieszczając następujące informacje w pliku pom.xml (projekt typu kompilacji maven).

<repositories> 
  <repository>
    <id>aspose-cloud</id>
    <name>artifact.aspose-cloud-releases</name>
    <url>http://artifact.aspose.cloud/repo</url>
  </repository>  
</repositories>

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-words-cloud</artifactId>
    <version>22.12.0</version>
  </dependency>
</dependencies>

Następnym ważnym krokiem jest uzyskanie poświadczeń klienta z Cloud Dashboard. Jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowany, musisz najpierw zarejestrować bezpłatne konto za pomocą ważnego adresu e-mail, a następnie uzyskać dane uwierzytelniające.

Konwertuj Word na HTML w Javie

Omówimy kroki i powiązane z nimi szczegóły dotyczące konwertowania programu Word na HTML za pomocą fragmentu kodu Java.

 • Utwórz obiekt WordsApi, w którym jako argumenty przekazujemy spersonalizowane poświadczenia
 • Teraz załaduj wejściową treść dokumentu programu Word za pomocą metody readAllBytes(…) i uzyskaj zwróconą wartość w tablicy byte[].
 • Kolejnym krokiem jest utworzenie obiektu klasy ConvertDocumentRequest, który jako argumenty przyjmuje wejściowy plik Word, format HTML oraz wynikową nazwę pliku
 • Na koniec wywołaj metodę convertDocument(…), aby przeprowadzić konwersję Worda na HTML. Po udanej konwersji wynikowy dokument HTML jest przechowywany w chmurze
// Aby uzyskać więcej fragmentów kodu, proszę https://github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-java

try
  {
    String clientId = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
	String clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
		  
	// jeśli baseUrl ma wartość null, WordsApi używa domyślnego https://api.aspose.cloud
	WordsApi wordsApi = new WordsApi(clientId, clientSecret, null);
			
    // załaduj dokument Word z systemu lokalnego
    File file1 = new File("test_multi_pages.docx");

    // przeczytaj treść dokumentu ze słowem wejściowym
    byte[] documentStream = Files.readAllBytes(file1.toPath());
 
    // wynikowy format pliku
    String format = "html";

    // utwórz żądanie konwersji dokumentu, w którym podajemy wynikową nazwę pliku
    ConvertDocumentRequest convertRequest = new ConvertDocumentRequest(documentStream,format, "output.html",null, null, null);
 
    // przeprowadzić konwersję tekstu do html
    wordsApi.convertDocument(convertRequest);
   
  }catch(Exception ex)
  {
	System.out.println(ex);
  }
słowo do html

Obraz: - Podgląd konwersji dokumentu Word na HTML

Przykładowy dokument Word użyty w powyższym przykładzie można pobrać ze strony testmultipages.docx.

DOCX do HTML za pomocą poleceń cURL

Interfejsy API REST zapewniają łatwy dostęp za pomocą poleceń cURL na dowolnej platformie. Dlatego w tej sekcji omówimy szczegóły konwersji DOCX na HTML za pomocą poleceń cURL. Pierwszym krokiem jest wygenerowanie tokena dostępu JWT (na podstawie poświadczeń klienta) za pomocą następującego polecenia.

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Teraz musimy wykonać następujące polecenie, aby przeprowadzić konwersję Worda na HTML, gdzie oczekuje się, że wejściowy dokument Word będzie dostępny w chmurze, a po konwersji zapiszemy wynikowy dokument HTML na dysku lokalnym.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/test_multi_pages.docx?format=html" \
-H "accept: application/octet-stream" \
-H "Authorization: Bearer <JWT Token>" \
-o "newOutput.html"

Możemy również zapisać wynikowy plik bezpośrednio w chmurze iz tego powodu wystarczy podać wartość parametru outPath (jak pokazano poniżej)

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/test_multi_pages.docx?format=html&outPath=output.html" \
-H "accept: application/octet-stream" \
-H "Authorization: Bearer <JWT Token>"

Wniosek

Teraz, gdy dotarliśmy do końca tego artykułu, poznaliśmy szczegóły, jak programowo przekonwertować Word na HTML za pomocą Javy. Widzieliśmy również opcje konwersji DOCX do HTML za pomocą poleceń cURL. W celu szybkiego przetestowania możesz również spróbować uzyskać dostęp do interfejsu API za pośrednictwem SwaggerUI w przeglądarce internetowej, a jednocześnie możesz rozważyć zapoznanie się z Dokumentacją produktu, która jest niesamowitym źródłem informacji.

Jeśli musisz pobrać i zmodyfikować kod źródłowy Cloud SDK, jest on dostępny bezpłatnie na GitHub (opublikowany na licencji MIT). Wreszcie, jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas korzystania z interfejsu API lub masz jakiekolwiek związane z tym pytanie, możesz rozważyć skontaktowanie się z nami w celu uzyskania szybkiego rozwiązania za pośrednictwem bezpłatnego forum wsparcia produktu.

Powiązane artykuły

Odwiedź poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o: