mpp do XML

Konwertuj MS Project (MPP) na XML za pomocą .NET REST API.

W szybko rozwijającym się środowisku zarządzania projektami i wymiany danych istnieje potrzeba konwersji plików Microsoft Project (MPP) do formatu [XML](https:/ /docs.fileformat.com/web/xml/) zyskał duże znaczenie. Możliwość płynnego tłumaczenia złożonych planów projektów i danych na format XML stała się kluczową zaletą dla kierowników projektów, analityków danych i twórców oprogramowania. W tym artykule omówiono zasadniczą potrzebę konwersji MPP do XML, mającą na celu poprawę interoperacyjności danych, integrację danych projektu z innymi aplikacjami lub zwiększenie możliwości analizy danych.

.NET REST API do manipulacji plikami MS Project

Aspose.Tasks Cloud SDK dla .NET to wszechstronny zestaw narzędzi zapewniający szeroki zakres możliwości zarządzania danymi i plikami projektu. Funkcja konwersji MPP na XML to wyjątkowa funkcja, która umożliwia bezproblemowe przekształcanie plików Microsoft Project do formatu XML. Konwertując pliki MPP do formatu XML za pomocą .NET REST API, zyskujesz możliwość płynnego udostępniania, analizowania i integrowania danych projektu z innymi aplikacjami, bazami danych i systemami. Co więcej, podejście to upraszcza również złożone dane projektu do ustrukturyzowanego, czytelnego dla człowieka formatu, zapewniając dokładność i spójność danych.

Aby użyć SDK w swoim projekcie, wyszukaj „Aspose.Tasks-Cloud” w menedżerze pakietów NuGet i kliknij przycisk „Dodaj pakiet”. Spowoduje to dodanie odniesienia do pakietu SDK w projekcie. Po drugie, uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z panelu chmurowego.

Jeśli nie masz istniejącego konta, po prostu utwórz bezpłatne konto, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w artykule szybki start.

Konwertuj MPP na XML za pomocą C# .NET

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby przekonwertować MPP na XML online, co otwiera świat możliwości.

TasksApi tasksApi = new TasksApi(clientSecret, clientID);

Utwórz obiekt klasy TasksApi, przekazując poświadczenia klienta jako argumenty wejściowe.

GetTaskDocumentWithFormatRequest formatRequest = new GetTaskDocumentWithFormatRequest()
{
  Format = ProjectFileFormat.Xml,
  Name = inputFile,
  ReturnAsZipArchive = false
};

Utwórz instancję żądania, w której podajemy nazwę wejściowego MPP, wynikowy format i parametr określający, czy dane wyjściowe mogą być archiwizowane w formacie ZIP, czy nie.

var output = tasksApi.GetTaskDocumentWithFormat(formatRequest);

Na koniec wywołaj interfejs API, aby przekonwertować MPP na XML online i zwrócić dane wyjściowe w instancji strumienia.

saveToDisk(finalResponse, resultant);

Nasza niestandardowa metoda zapewniająca możliwość zapisania wynikowego pliku XML w lokalnej pamięci.

// Więcej przykładów można znaleźć na stronie https://github.com/aspose-tasks-cloud/aspose-tasks-cloud-dotnet

// Uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// utwórz instancję TasksApi
TasksApi tasksApi = new TasksApi(clientSecret, clientID);

// Nazwa wejściowego pliku MPP
String inputFile = "Home move plan.mpp";
// nazwa wynikowego pliku XML
String resultant = "resultant.xml";

// utwórz żądanie konwersji pliku MPP
GetTaskDocumentWithFormatRequest formatRequest = new GetTaskDocumentWithFormatRequest()
{
  Format = Aspose.Tasks.Cloud.Sdk.Model.ProjectFileFormat.Xml,
  Name = inputFile,
  // wynikowy wynik nie zostanie zapisany jako pakiet ZIP
  ReturnAsZipArchive = false
};

// wykonaj konwersję MPP na XML i zwróć dane wyjściowe jako instancję strumienia
var output = tasksApi.GetTaskDocumentWithFormat(formatRequest);

// niestandardowa metoda zapisania pliku wynikowego na lokalnym dysku systemowym
saveToDisk(response, resultant);

// Metoda zapisywania zawartości strumienia do pliku na dysku lokalnym
public static void saveToDisk(Stream responseStream, String resultantFile)
{
  var fileStream = File.Create(resultantFile);
  responseStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
  responseStream.CopyTo(fileStream);
  fileStream.Close();
}
mpp do XML

Podgląd konwersji MPP do XML przy użyciu .NET REST API.

Przykładowy plik MPP użyty w powyższym przykładzie można pobrać z Home move plan.mpp.

Zapisz MPP w formacie XML za pomocą poleceń cURL

Konwersja MPP na XML za pomocą poleceń Aspose.Tasks Cloud i cURL zapewnia prostotę i wydajność procesu. Użycie poleceń cURL dodatkowo usprawnia proces konwersji, umożliwiając bezproblemową integrację tej funkcji z aplikacjami lub przepływami pracy. Takie podejście umożliwia automatyzację konwersji MPP do XML, co czyni je praktycznym wyborem dla tych, którzy chcą efektywnie obsługiwać duże ilości danych projektowych.

Pierwszym krokiem w tym podejściu jest wygenerowanie tokena dostępu JWT za pomocą następującego polecenia:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=163c02a1-fcaa-4f79-be54-33012487e783&client_secret=c71cfe618cc6c0944f8f96bdef9813ac" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Gdy już uzyskamy token JWT, wykonaj następujące polecenie, aby wyeksportować plik MS Project (MPP) do arkusza Excel.

curl -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/tasks/{sourceMPP}/format?format=xml&returnAsZipArchive=false" \
-H "accept: multipart/form-data" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>" \
-o Resultant.xml

Zamień sourceMPP na nazwę wejściowego pliku MPP dostępnego w chmurze i zamień JWT Token na token dostępu JWT wygenerowany powyżej.

Wniosek

Podsumowując, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na konwersję MPP do XML za pomocą Aspose.Tasks Cloud z solidnym zestawem SDK .NET, czy też zdecydujesz się na usprawnione podejście do poleceń cURL, jesteś przygotowany, aby skutecznie sprostać potrzebom konwersji MPP do XML. Niezależnie od tego, co wybierzesz, wszechstronność Aspose.Tasks Cloud gwarantuje, że możesz dostosować swoje podejście do konkretnych wymagań, odblokowując potencjał płynnej konwersji MPP do XML w Twoich projektach.

Przydatne linki

Powiązane artykuły

Gorąco polecamy odwiedzenie następujących blogów: