فارسی

نحوه رمزگذاری و محافظت از رمز عبور PDF با استفاده از Python REST API

فایل های PDF اغلب حاوی اطلاعات حساسی هستند که باید محافظت شوند. رمزگذاری و محافظت از رمز عبور اقدامات ضروری برای محافظت از PDF در برابر دسترسی و ویرایش غیرمجاز است. در این پست وبلاگ، شما را در فرآیند رمزگذاری و محافظت از فایل های PDF با استفاده از Python REST API راهنمایی می کنیم. شما یاد خواهید گرفت که چگونه یک رمز عبور اضافه کنید، فایل PDF را قفل کنید، و آن را از ویرایش ایمن کنید تا مطمئن شوید اسناد شما ایمن و ایمن هستند. دستورالعمل های گام به گام ما را دنبال کنید و امروز از فایل های PDF خود محافظت کنید.
· نیر شهباز · 6 دقیقه