mpp στο excel

Μετατρέψτε το MS Project (MPP) σε Excel με το .NET REST API.

Στον κόσμο της διαχείρισης έργων, η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα είναι πρωταρχικής σημασίας. Όταν πρόκειται για το χειρισμό αρχείων Microsoft Project (MPP) και τη μετατροπή τους σε βιβλία εργασίας του Excel (XLS ή XLSX), η διαδικασία μπορεί να είναι ένα παιχνίδι- εναλλάκτης. Μετατροπή αρχείων Microsoft Project (MPP) σε Excel (XLS ή XLSX) φέρνει στο προσκήνιο μια σειρά από πλεονεκτήματα που μπορούν να βελτιώσουν τις δυνατότητες διαχείρισης του έργου σας. Είτε πρόκειται για βελτιωμένη αναφορά, κοινή χρήση ή περαιτέρω ανάλυση, η ανάγκη εξαγωγής δεδομένων MS Project στο Excel είναι μια κοινή απαίτηση. Αυτό το άρθρο ξεκινά ένα ταξίδι εξερεύνησης των εύκολων αλλά ισχυρών μεθόδων μετατροπής MPP σε Excel χρησιμοποιώντας .NET REST API.

REST API για μετατροπή MPP σε Excel

Η μετατροπή MPP σε Excel γίνεται παιχνιδάκι όταν αξιοποιείτε τη δύναμη του Aspose.Tasks Cloud SDK για .NET. Αυτή η ευέλικτη εργαλειοθήκη προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για να μετατρέψετε απρόσκοπτα τα αρχεία Microsoft Project (MPP) σε βιβλία εργασίας του Excel (XLS ή XLSX) χωρίς την ταλαιπωρία της μη αυτόματης εισαγωγής δεδομένων ή μορφοποίησης. Επιπλέον, το SDK διασφαλίζει επίσης ότι η μετατροπή MPP σε Excel είναι ακριβής, αποτελεσματική και προσβάσιμη από οπουδήποτε. Λοιπόν, ας εμβαθύνουμε στις δυνατότητες αυτού του SDK και ας ενδυναμώσουμε τις προσπάθειες διαχείρισης του έργου σας με τη μετατροπή MPP σε Excel.

Για να χρησιμοποιήσετε το SDK στο έργο σας, πραγματοποιήστε αναζήτηση στο «Aspose.Tasks-Cloud» στη Διαχείριση πακέτων NuGet και κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη πακέτου». Αυτό θα προσθέσει την αναφορά SDK στο έργο σας. Δεύτερον, αποκτήστε τα διαπιστευτήρια πελάτη σας από το σύννεφο dashboard.

Σε περίπτωση που δεν έχετε υπάρχοντα λογαριασμό, απλώς δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ακολουθώντας τις οδηγίες που καθορίζονται στο γρήγορη εκκίνηση.

Μετατροπή MPP σε XLSX με C# .NET

Ετοιμαστείτε να ξεκλειδώσετε τις δυνατότητες της μετατροπής MPP σε Excel και να γίνετε μάρτυρας του μετασχηματισμού της διαχείρισης δεδομένων του έργου σας χρησιμοποιώντας C# .NET.

Παρακάτω δίνονται οι γρήγορες λεπτομέρειες σχετικά με το απόσπασμα κώδικα που μπορούν να μας βοηθήσουν να εξάγουμε το MS Project στο βιβλίο εργασίας του Excel.

TasksApi tasksApi = new TasksApi(clientSecret, clientID);

Δημιουργήστε ένα αντικείμενο της κλάσης TasksApi κατά τη μεταβίβαση διαπιστευτηρίων πελάτη ως ορίσματα εισόδου.

var saveOptionsSerialized = "{ \"TextDelimiter\":\"Comma\", \"IncludeHeaders\":false,\"NonExistingTestProperty\":false," +
  "\"View\":{ \"Columns\":[{Type:\"GanttChartColumn\",\"Name\":\"TestColumn1\",\"Property\":\"Name\",\"Width\":120}," +
  "{Type:\"GanttChartColumn\",\"Name\":\"TestColumn2\",\"Property\":\"Duration\",\"Width\":120}]}}";

Δημιουργήστε το παράδειγμα SaveOptions όπου ορίζουμε προσαρμοσμένες ιδιότητες για λειτουργία μετατροπής.

tasksApi.PostTaskDocumentWithFormat(new PostTaskDocumentWithFormatRequest(){.....}

Καλέστε το API για να ξεκινήσει η λειτουργία μετατροπής. Σε αυτήν τη μέθοδο, μεταβιβάζουμε το όνομα του αρχείου εισόδου MPP και το παράδειγμα SaveOptions ως ορίσματα.

saveToDisk(finalResponse, resultant);

Καλέστε την προσαρμοσμένη μέθοδο για να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας που προκύπτει (που επιστράφηκε ως παρουσία ροής) στον τοπικό χώρο αποθήκευσης.

// Για περισσότερα παραδείγματα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://github.com/aspose-tasks-cloud/aspose-tasks-cloud-dotnet

// Λάβετε διαπιστευτήρια πελάτη από τη https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// δημιουργία παρουσίας TasksApi
TasksApi tasksApi = new TasksApi(clientSecret, clientID);

// Όνομα αρχείου εισόδου MPP
String inputFile = "Home move plan.mpp";
// όνομα του αρχείου HTML που προκύπτει
String resultant = "resultant.xlsx";

// Οι παράμετροι SaveOptions είναι μια σειριακή αναπαράσταση του json 
// Η κλάση SaveOptions του Aspose.Tasks ή οι κληρονόμοι της συγκεκριμένης μορφής (όπως CsvOptions, κ.λπ.):

var saveOptionsSerialized = "{ \"TextDelimiter\":\"Comma\", \"IncludeHeaders\":false,\"NonExistingTestProperty\":false," +
  "\"View\":{ \"Columns\":[{Type:\"GanttChartColumn\",\"Name\":\"TestColumn1\",\"Property\":\"Name\",\"Width\":120}," +
  "{Type:\"GanttChartColumn\",\"Name\":\"TestColumn2\",\"Property\":\"Duration\",\"Width\":120}]}}";

// Συμπληρώστε το JObject από την παρουσία συμβολοσειράς που περιέχει JSON
var saveOptions = JObject.Parse(saveOptionsSerialized);

// καλέστε το API για να μετατρέψετε MPP σε μορφή XLSX χρησιμοποιώντας το παράδειγμα SaveOptions
var finalResponse = tasksApi.PostTaskDocumentWithFormat(new PostTaskDocumentWithFormatRequest()
{
  SaveOptions = saveOptions,
  Format = ProjectFileFormat.Xlsx,
  Name = inputFile,
  ReturnAsZipArchive = false
});

// αποθηκεύστε το φύλλο εργασίας του Excel που προκύπτει στην τοπική μονάδα δίσκου
saveToDisk(finalResponse, resultant);

// Μέθοδος αποθήκευσης περιεχομένου ροής σε αρχείο σε τοπική μονάδα δίσκου
public static void saveToDisk(Stream responseStream, String resultantFile)
{
  var fileStream = File.Create(resultantFile);
  responseStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
  responseStream.CopyTo(fileStream);
  fileStream.Close();
}

Το δείγμα αρχείου MPP που χρησιμοποιείται στο παραπάνω παράδειγμα μπορεί να ληφθεί από το Home move plan.mpp.

Μετατροπή MPP σε Excel με εντολές cURL

Με το Aspose.Tasks Cloud και τις εντολές cURL στη διάθεσή σας, η μετατροπή MPP σε Excel είναι στα χέρια σας. Αυτός ο ισχυρός συνδυασμός προσφέρει έναν ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο μετατροπής αρχείων Microsoft Project (MPP) σε βιβλία εργασίας του Excel (XLS ή XLSX) χωρίς καμία γνώση προγραμματισμού. Επομένως, είτε αυτοματοποιείτε την εξαγωγή δεδομένων, βελτιώνετε τις δυνατότητες αναφοράς ή εκσυγχρονίζετε τις ροές εργασίας του έργου σας, αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει ότι η μετατροπή MPP σε Excel είναι ευέλικτη και προσβάσιμη.

Το πρώτο βήμα σε αυτήν την προσέγγιση είναι να δημιουργήσετε ένα διακριτικό πρόσβασης JWT χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=163c02a1-fcaa-4f79-be54-33012487e783&client_secret=c71cfe618cc6c0944f8f96bdef9813ac" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Μόλις έχουμε το διακριτικό JWT, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να εξαγάγετε το αρχείο MS Project (MPP) στο φύλλο εργασίας του Excel.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/tasks/{inputFile}/format?format=xlsx&returnAsZipArchive=false" \
-H "accept: multipart/form-data" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>" \
-o resultant.xlsx

Αντικαταστήστε το «inputFile» με το όνομα του εγγράφου MPP εισόδου που είναι διαθέσιμο στο χώρο αποθήκευσης Cloud και, αντικαταστήστε το «accessToken» με το διακριτικό πρόσβασης JWT που δημιουργήθηκε παραπάνω.

συμπέρασμα

Σε αυτό το άρθρο, έχουμε κατακτήσει μια αποτελεσματική μέθοδο μετατροπής αρχείων Microsoft Project (MPP) σε Excel (XLS ή XLSX), ώστε να μπορούμε να μετατρέψουμε τα δεδομένα του έργου μας για βελτιωμένη αναφορά, ανάλυση και κοινή χρήση. Είτε επιλέξετε το φιλικό προς τον χρήστη Aspose.Tasks Cloud SDK για .NET είτε επιλέξετε την ευελιξία των εντολών Aspose.Tasks Cloud και cURL, τα δεδομένα του έργου σας θα είναι πιο προσιτά και ευέλικτα, ανοίγοντας το δρόμο για πιο ενημερωμένες αποφάσεις και βελτιωμένα αποτελέσματα έργου .

Και οι δύο μέθοδοι εξουσιοδοτούν τους διαχειριστές έργων, τους αναλυτές και τις ομάδες να εξορθολογίσουν τη διαχείριση των δεδομένων τους, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση των δεδομένων έργου μεταξύ των μορφών.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σχετικά Άρθρα

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να επισκεφτείτε τα παρακάτω ιστολόγια: