Ελληνικά

Μετατροπή XLSB σε PDF χρησιμοποιώντας Java

Η μετατροπή του Excel σε PDF είναι μια από τις κοινές εργασίες των προγραμματιστών. Ειδικά όταν πρόκειται για μακροπρόθεσμη αρχειοθέτηση δεδομένων και κοινή χρήση εγγράφων μέσω διαδικτύου, ώστε οι χρήστες να μπορούν να τα βλέπουν χωρίς να χρειάζεται συγκεκριμένη εφαρμογή. Το Aspose.Cells Cloud είναι ένα API που βασίζεται σε σύννεφο, όπου οι προγραμματιστές μπορούν να απολαμβάνουν απρόσκοπτη ενσωμάτωση, προηγμένες δυνατότητες και γρήγορες ταχύτητες μετατροπής, όλα μέσα από τις εφαρμογές Java τους. Είτε θέλετε να μετατρέψετε ένα μόνο υπολογιστικό φύλλο είτε πολλά υπολογιστικά φύλλα ταυτόχρονα, το Aspose.Cells Cloud SDK για Java παρέχει μια αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση για όλες τις απαιτήσεις μετατροπής Excel σε PDF.
Ιουνίου 15, 2022 · 4 min · Ναγιέρ Σαχμπάζ

Μετατροπέας Excel σε PDF σε Python. XLS σε PDF, XLSX σε PDF

Μετατρέψτε το Excel σε PDF χρησιμοποιώντας Python. Εκτελέστε το Excel σε PDF online ή XLS σε PDF | XLSX σε PDF. Απλά βήματα για να μάθετε Πώς να αναπτύξετε διαδικτυακό μετατροπέα excel σε pdf. Αναπτύξτε μετατροπέα υπολογιστικού φύλλου σε PDF χρησιμοποιώντας το Python SDK.
Μαρτίου 6, 2022 · 3 min · Ναγιέρ Σαχμπάζ