πιθανότητες να υπερέχει

Μετατροπή ODS σε βιβλίο εργασίας Excel με το .NET Cloud SDK.

Καθώς διάφορα σύνολα δεδομένων ρέουν μέσω διαφόρων μορφών αρχείων, η δυνατότητα απρόσκοπτης μετάβασης από το ODS στο Excel Workbook καθίσταται υψίστης σημασίας για τη διασφάλιση καθολικής προσβασιμότητας και αποτελεσματικής ανάλυσης δεδομένων. Αυτό το άρθρο εμβαθύνει στην επιτακτική ανάγκη αυτής της μετατροπής, ξετυλίγοντας την πολυπλοκότητα των διαφορών μορφής αρχείου και επισημαίνοντας τα ξεχωριστά πλεονεκτήματα που προσφέρει.

REST API για μετατροπή βιβλίου εργασίας ODS σε Excel

Πραγματοποιήστε χωρίς κόπο την απρόσκοπτη μετατροπή αρχείων OpenDocument Spreadsheet (ODS) σε βιβλία εργασίας του Excel με το Aspose.Cells Cloud SDK για .NET. Το SDK διασφαλίζει την ακρίβεια στη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων κατά τη διάρκεια του μετασχηματισμού και παρέχει πρόσθετες δυνατότητες χειρισμού βιβλίων εργασίας του Excel. Αυτό το ισχυρό API όχι μόνο βελτιστοποιεί τη διαδικασία μετατροπής, αλλά προσφέρει επίσης μια πληθώρα προηγμένων δυνατοτήτων, όπως μορφοποίηση, υπολογισμούς τύπου, ακόμη και δημιουργία δυναμικών γραφημάτων στα βιβλία εργασίας του Excel.

Το πρώτο είναι να αναζητήσετε το «Aspose.Cells-Cloud» στη Διαχείριση πακέτων NuGet και να κάνετε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη πακέτου». Δεύτερον, λάβετε τα διαπιστευτήρια πελάτη σας από το σύννεφο dashboard. Εάν δεν έχετε υπάρχοντα λογαριασμό, απλώς δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ακολουθώντας τις οδηγίες που καθορίζονται στο άρθρο γρήγορη εκκίνηση.

Μετατροπή ODS σε XLS σε C# .NET

Αξιοποιήστε τη δύναμη του .NET REST API και ενσωματώστε απρόσκοπτα τη μετατροπή ODS σε Excel στις εφαρμογές σας .NET. Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται παρακάτω για να ολοκληρώσετε τη μετατροπή του βιβλίου εργασίας OSD σε XLS σε C# .NET.

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Δημιουργήστε ένα αντικείμενο της κλάσης CellsApi όπου μεταβιβάζουμε διαπιστευτήρια πελάτη ως ορίσματα.

 cellsInstance.UploadFile("input.ods", inputFile);

Διαβάστε το αρχείο ODS και μεταφορτώστε το στο χώρο αποθήκευσης cloud.

var response = cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook(first_Excel,null, format: "XLS", isAutoFit: true, null, null, null, "resultant.xls", null,null);

Ξεκινήστε τη μετατροπή αρχείου ODS σε βιβλίο εργασίας Excel. Μετά τη μετατροπή, το XLS που προκύπτει αποθηκεύεται στον χώρο αποθήκευσης cloud.

// Για πλήρη παραδείγματα και αρχεία δεδομένων, μεταβείτε στο 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Λάβετε διαπιστευτήρια πελάτη από τη https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// δημιουργία παρουσίας CellsApi κατά τη μεταβίβαση ClientID και ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

try
{
  // ανάγνωση του αρχείου εισόδου ODS
  using (var inputFile = System.IO.File.OpenRead(input_ODS))
  {
    // μεταφορτώστε το αρχείο ODS στο χώρο αποθήκευσης cloud
    cellsInstance.UploadFile("input.ods", inputFile);

    // εκκίνηση της μετατροπής αρχείου ODS σε βιβλίο εργασίας Excel
    var response = cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook(first_Excel,null, format: "XLS", isAutoFit: true, null, null, null, "resultant.xls", null,null);

    // μήνυμα επιτυχίας εκτύπωσης εάν η μετατροπή είναι επιτυχής
    if (response != null && response.Equals("OK"))
    {
      Console.WriteLine("The ODS file is successfully converted to Excel workbook !");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Μπορείτε να λάβετε το αρχείο ODS εισόδου και το βιβλίο εργασίας του Excel που δημιουργήθηκε στο παραπάνω παράδειγμα από:

Μετατροπή ODF σε βιβλίο εργασίας Excel χρησιμοποιώντας εντολές cURL

Η ενσωμάτωση του Aspose.Cells Cloud με το cURL παρέχει μια ευέλικτη και επεκτάσιμη λύση για τη μετατροπή του αρχείου ODS σε Excel στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιώντας εντολές cURL για αλληλεπίδραση με το Aspose.Cells Cloud API, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία μετατροπής στο cloud χωρίς κόπο. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο απλοποιεί τη μετατροπή αλλά διασφαλίζει επίσης την ακρίβεια και διατηρεί την ακεραιότητα των δεδομένων.

Το πρώτο βήμα σε αυτήν την προσέγγιση είναι να δημιουργήσετε ένα διακριτικό πρόσβασης JWT χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=921363a8-b195-426c-85f7-7d458b112383&client_secret=2bf81fca2f3ca1790e405c904b94d233" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Αφού ανεβάσουμε το ODS εισόδου στον χώρο αποθήκευσης cloud, πρέπει να εκτελέσουμε την ακόλουθη εντολή για να μετατρέψουμε το αρχείο ODS σε μορφή Excel. Μετά την επιτυχή λειτουργία, το αρχείο που προκύπτει μεταφορτώνεται στον χώρο αποθήκευσης cloud.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{inputFile}?format=XLS&isAutoFit=true&onlySaveTable=false&outPath={resultantFile}&checkExcelRestriction=true&pageWideFitOnPerSheet=true&pageTallFitOnPerSheet=true" \
-X GET \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}"

Αντικαταστήστε το «inputFile» με το όνομα του αρχείου εισόδου ODS, το «resultantFile» με το όνομα του βιβλίου εργασίας του Excel που προκύπτει και το «accessToken» με ένα διακριτικό πρόσβασης JWT που δημιουργήθηκε παραπάνω.

 • Εάν υπάρχει απαίτηση αποθήκευσης του βιβλίου εργασίας του Excel που προκύπτει σε τοπική μονάδα δίσκου, δοκιμάστε να εκτελέσετε την ακόλουθη εντολή.
curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/input.ods?format=XLS&isAutoFit=true&onlySaveTable=false&checkExcelRestriction=true&pageWideFitOnPerSheet=true&pageTallFitOnPerSheet=true" \
-X GET \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {JWTToken}" \
-o "myFinal.xls"

συμπέρασμα

Συμπερασματικά, το ταξίδι μετατροπής αρχείων OpenDocument Spreadsheet (ODS) σε βιβλία εργασίας του Excel ξετυλίγεται μέσα από δύο ισχυρές προσεγγίσεις, καθεμία από τις οποίες ανταποκρίνεται στις διαφορετικές ανάγκες των προγραμματιστών. Επομένως, μέσω του .NET REST API ή του Aspose.Cells Cloud με εντολές cURL, μπορείτε να επιτύχετε απρόσκοπτα τη μετατροπή ODS σε Excel, ενώ ξεκλειδώνετε προηγμένες δυνατότητες για ολοκληρωμένο χειρισμό δεδομένων. Ωστόσο, το Aspose.Cells αποτελεί βασικό εργαλείο, όχι απλώς για την εκπλήρωση των απαιτήσεων μετατροπής, αλλά ως πύλη για την αναβάθμιση της επεξεργασίας δεδομένων, καθιστώντας το απαραίτητο στοιχείο για προγραμματιστές που πλοηγούνται στις πολυπλοκότητες της σύγχρονης διαχείρισης δεδομένων.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σχετικά Άρθρα

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να επισκεφτείτε τα παρακάτω ιστολόγια: