μετατρέψτε το excel σε json

Μάθετε πώς να μετατρέπετε το Excel σε JSON χρησιμοποιώντας το .NET Cloud SDK.

Η ανάγκη μετατροπής αρχείων Excel σε JSON γίνεται όλο και πιο σημαντική. Το Excel, με τη δομή του πίνακα, είναι μια κατάλληλη μορφή για την οργάνωση και την αποθήκευση τεράστιων συνόλων δεδομένων. Ωστόσο, στην εποχή των διαδικτυακών εφαρμογών, των API και των διαφορετικών μορφών ανταλλαγής δεδομένων, η ζήτηση για πιο ευέλικτες και ελαφριές αναπαραστάσεις δεδομένων αυξάνεται. Εδώ η μετατροπή από το Excel σε JSON παίζει καθοριστικό ρόλο. Αυτό το άρθρο διερευνά τη σημασία της μετατροπής XLS σε JSON χρησιμοποιώντας το API .NET REST και γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των παραδοσιακών μορφών υπολογιστικών φύλλων και της σύγχρονης μορφής δεδομένων JSON.

.NET REST API για Μετατροπή Excel σε JSON

Η μετατροπή του Excel σε JSON γίνεται μια βελτιωμένη διαδικασία με τις ευέλικτες δυνατότητες του Aspose.Cells Cloud SDK για .NET.Αξιοποιώντας αυτό το ισχυρό SDK, αποκτάτε πρόσβαση σε μια πληθώρα λειτουργιών που απλοποιούν και βελτιώνουν τη διαδρομή μετατροπής. Επομένως, με μερικές απλές κλήσεις API, μπορείτε να μετατρέψετε απρόσκοπτα φύλλα εργασίας του Excel σε δομημένα δεδομένα JSON.

Τώρα, για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες αυτού του SDK στην εφαρμογή .NET, πρέπει πρώτα να αναζητήσουμε το «Aspose.Cells-Cloud» στη Διαχείριση πακέτων NuGet και να κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη πακέτου». Δεύτερον, αποκτήστε τα διαπιστευτήρια πελάτη σας από το σύννεφο dashboard.Εάν δεν έχετε υπάρχοντα λογαριασμό, απλώς δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ακολουθώντας τις οδηγίες που καθορίζονται στο άρθρο γρήγορη εκκίνηση.

Μετατροπή XLS σε JSON σε C# .NET

Είτε έχετε να κάνετε με πολύπλοκα υπολογιστικά φύλλα είτε με απλά σύνολα δεδομένων, το SDK διασφαλίζει αποτελεσματικότητα, ακρίβεια και ευκολία ενσωμάτωσης στις εφαρμογές σας .NET. Έτσι, σε αυτήν την ενότητα, θα μετατρέψουμε μια μορφή XLS σε JSON χρησιμοποιώντας C# .NET.

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Δημιουργήστε ένα αντικείμενο της κλάσης CellsApi όπου μεταβιβάζουμε διαπιστευτήρια πελάτη ως ορίσματα.

using (var file = System.IO.File.OpenRead(input_CSV))

Διαβάστε το περιεχόμενο του βιβλίου εργασίας του Excel εισαγωγής στην παρουσία ροής.

cellsInstance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format: "JSON", outPath: resultant_file);

Τέλος, καλέστε το API για να μετατρέψετε το βιβλίο εργασίας του Excel σε JSON και μεταφορτώστε το αρχείο που προκύπτει στον χώρο αποθήκευσης cloud.

// Για πλήρη παραδείγματα και αρχεία δεδομένων, μεταβείτε στο 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Λάβετε διαπιστευτήρια πελάτη από τη https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// δημιουργία παρουσίας CellsApi κατά τη μεταβίβαση ClientID και ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// όνομα του φύλλου εργασίας του Excel
string input_XLS = @"D:\Github\resultant.xls";
// Το αρχείο JSON που προκύπτει
string resultant_file = "resultant.json";

// φορτώστε το αρχείο XLSB από την τοπική μονάδα δίσκου
using (var file = System.IO.File.OpenRead(input_XLS))
{
    // καλέστε το API για να μετατρέψετε το Excel σε JSON
    cellsInstance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format: "JSON", outPath: resultant_file);
}
μετατροπέας excel σε json

Μια προεπισκόπηση της μετατροπής Excel σε JSON.

Μπορείτε να λάβετε το βιβλίο εργασίας του Excel εισόδου και το αρχείο JSON που δημιουργήθηκε παραπάνω από:

Μετατροπή XLSX σε JSON χρησιμοποιώντας εντολές cURL

Μια άλλη ενδιαφέρουσα επιλογή για απρόσκοπτη μετατροπή του XLSX σε JSON, που μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στη ροή εργασίας σας είναι ένας ισχυρός συνδυασμός εντολών Aspose.Cells Cloud και cURL. Η ευελιξία που παρέχεται από το Aspose.Cells Cloud API σάς επιτρέπει να αλληλεπιδράτε με την υπηρεσία μέσω απλών εντολών cURL, προσφέροντας μια λύση με δυνατότητα σεναρίου που ξεπερνά τις πλατφόρμες.

Το πρώτο βήμα σε αυτήν την προσέγγιση είναι να δημιουργήσετε ένα διακριτικό πρόσβασης JWT χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=921363a8-b195-426c-85f7-7d458b112383&client_secret=2bf81fca2f3ca1790e405c904b94d233" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Τώρα, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να μετατρέψετε μια μορφή XLSX σε JSON. Λάβετε υπόψη ότι η ακόλουθη μέθοδος αιτήματος απαιτεί το βιβλίο εργασίας του Excel να είναι ήδη διαθέσιμο στο χώρο αποθήκευσης cloud.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{sourceFile}?format=JSON&isAutoFit=true&onlySaveTable=true&outPath={output}&checkExcelRestriction=true" \
-X GET \
-H  "accept: application/json" \
-H  "authorization: Bearer {accessToken}" \
-d {}

Αντικαταστήστε το «sourceFile» με το όνομα του βιβλίου εργασίας του Excel προέλευσης, το «output» με το όνομα του αρχείου JSON που προκύπτει και το «accessToken» με ένα διακριτικό πρόσβασης JWT που δημιουργήθηκε παραπάνω.

συμπέρασμα

Συμπερασματικά, η δυνατότητα μετατροπής XLSX σε JSON είτε με χρήση Aspose.Cells Cloud SDK για .NET είτε με χρήση Aspose.Cells Cloud, σε συνδυασμό με εντολές cURL, αποτελεί θεμελιώδες πλεονέκτημα στις σύγχρονες ροές εργασίας επεξεργασίας δεδομένων. Αυτή η δυνατότητα όχι μόνο γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ Excel και JSON, αλλά ξεκλειδώνει επίσης ένα πεδίο δυνατοτήτων για απρόσκοπτη ενοποίηση και ανταλλαγή δεδομένων. Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα σάς δίνει επίσης τη δυνατότητα να προσαρμόζεστε στις εξελισσόμενες απαιτήσεις δεδομένων, να βελτιστοποιείτε τη συνεργασία και να βελτιώνετε την ευελιξία των εφαρμογών τους.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σχετικά Άρθρα

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να επισκεφτείτε τα παρακάτω ιστολόγια: