Ελληνικά

Μετατρέψτε το Excel (XLS, XLSX) σε JSON χωρίς κόπο χρησιμοποιώντας C#

Η μετατροπή Excel σε JSON είναι μια συνηθισμένη εργασία για προγραμματιστές, ειδικά όταν εργάζονται με δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε υπολογιστικά φύλλα. Το Aspose.Cells Cloud SDK για .NET παρέχει μια εύχρηστη λύση για τη μετατροπή υπολογιστικών φύλλων του Excel σε μορφή JSON. Με αυτό το API που βασίζεται σε σύννεφο, οι προγραμματιστές μπορούν να απολαμβάνουν απρόσκοπτη ενσωμάτωση, προηγμένες δυνατότητες και γρήγορες ταχύτητες μετατροπής, όλα μέσα από τις εφαρμογές τους .NET. Είτε θέλετε να μετατρέψετε ένα μόνο υπολογιστικό φύλλο είτε πολλά υπολογιστικά φύλλα ταυτόχρονα, το Aspose.Cells Cloud SDK για .NET παρέχει μια αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση για όλες τις ανάγκες μετατροπής Excel σε JSON.
Φεβρουαρίου 3, 2023 · 5 min · Ναγιέρ Σαχμπάζ