Gair i JPG

Trosi Word i JPG | Trosi Word yn Delwedd Ar-lein

Yn yr erthygl hon, rydyn ni’n mynd i drafod trosi fformat Word i JPG. Rydym yn deall bod ffeiliau MS Word (DOC, DOCX, DOCM, DOTX, ODT, OTT, ac ati) ) yn eithaf poblogaidd ar gyfer storio a rhannu gwybodaeth mewn sefydliadau, prifysgolion, a sefydliadau eraill. Maent hefyd yn cael eu defnyddio i greu a dylunio cardiau busnes, pamffledi, llythyrau newydd, a llawer mwy o eitemau. Ond hyd yn oed er mwyn eu gweld, mae angen meddalwedd arbenigol arnom, felly gall y trosi i ddelweddau raster (JPG) fod yn ddatrysiad ymarferol. Mae hefyd yn cynhyrchu allbwn cywasgedig ar ffurf delwedd JPG.

Gadewch i ni drafod y pynciau canlynol yn fanylach.

API Trosi Word i JPG

Aspose.Words Cloud yn darparu’r galluoedd i greu, golygu, a rendro MS Word neu OpenOffice i fformatau poblogaidd eraill. Nawr yn unol â chwmpas yr erthygl hon, mae angen i ni ddefnyddio Aspose.Words Cloud SDK ar gyfer .NET sydd ar gael i’w lawrlwytho yn NuGet a GitHub. Gweithredwch y gorchymyn canlynol yn y derfynell:

nuget install Aspose.Words-Cloud

Neu gweithredwch y gorchymyn canlynol yn NuGet Package Manager:

PM> Install-Package Aspose.Words-Cloud

Dull arall yw gosod yn uniongyrchol o fewn Visual Studio

Ar ôl ei osod, mae angen i ni greu cyfrif am ddim trwy ymweld â dangosfwrdd Aspose.Cloud. Defnyddiwch eich cyfrif GitHub neu Google neu Cofrestrwch i gael eich Manylion Cleient.

Trosi Word i JPG yn C#

Dilynwch y camau isod i drosi Word i JPG gan ddefnyddio C# .NET:

 • Yn gyntaf oll, mae angen i ni greu gwrthrych o’r dosbarth Ffurfweddu
 • Yn ail, dechreuwch yr enghraifft WordsApi wrth basio’r gwrthrych Ffurfweddu fel dadl
 • Yn drydydd, darllenwch gynnwys y ffeil Word a’i uwchlwytho i storfa cwmwl gan ddefnyddio’r dull UploadFile (..).
 • Nawr crëwch enghraifft o GetDocumentWithFormatRequest a phasio enw’r ffeil Word mewnbwn, fformat allbwn, ac enw ffeil canlyniadol fel dadleuon
 • Yn olaf, ffoniwch ddull GetDocumentWithFormat(…) o WordsApi i berfformio’r trosiad. Yna caiff y JPG canlyniadol ei storio mewn storfa cwmwl
// cael tystlythyrau cleient o https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "caac6e3d4a4724b2feb53f4e460eade3";
string clientID = "4ccf1790-accc-41e9-8d18-a78dbb2ed1aa";

// creu Configuration instnace trwy basio ID Cleient a manylion cyfrinachol Cleient
var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };

// creu gwrthrych WordsApi
var wordsApi = new WordsApi(config);

// enw dogfen Word mewnbwn
string fileName = "sample1.docx";

// fformat allbwn gofynnol
string format = "jpg";

// enw ffeil canlyniadol
string outputfile = "converted.jpg";

// llwytho cynnwys ffeil Word
using (var file = System.IO.File.OpenRead("/Users/nshahbaz/Downloads/" + fileName))
{
  // Llwythwch y ddogfen wreiddiol i Cloud Storage
  wordsApi.UploadFile(new UploadFileRequest(file, fileName, null));
}

try
{
  // create request object with input word file, output format and enw ffeil canlyniadol as arguments
  GetDocumentWithFormatRequest request = new GetDocumentWithFormatRequest(fileName,format,null,null,null,null,outputfile);
  
  // cychwyn y broses drosi
  wordsApi.GetDocumentWithFormat(request);
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
Rhagolwg trosi Word i JPG

Delwedd 1:- Rhagolwg trosi Word i JPG.

DOCX i JPG yn C#

Gadewch i ni drafod y senario lle rydych chi am berfformio trosi DOCX i JPG heb uwchlwytho’r ffeil gair ffynhonnell i storfa Cloud. Dilynwch y camau a nodir isod i gyflawni’r gofyniad hwn.

 • Yn gyntaf oll, mae angen i ni greu gwrthrych o’r dosbarth Ffurfweddu
 • Yn ail, dechreuwch yr enghraifft WordsApi wrth basio’r gwrthrych Ffurfweddu fel dadl
 • Nawr crëwch enghraifft o ConvertDocumentRequest sy’n cymryd llwybr DOCX mewnbwn, fformat allbwn, ac enw ffeil canlyniadol fel dadleuon
 • Yn olaf, ffoniwch y dull ConvertDocument (..) i gychwyn y broses drosi. Mae’r ffeil canlyniadol yn cael ei storio yn storfa Cloud
// cael tystlythyrau cleient o https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "caac6e3d4a4724b2feb53f4e460eade3";
string clientID = "4ccf1790-accc-41e9-8d18-a78dbb2ed1aa";

// creu Configuration instnace trwy basio ID Cleient a manylion cyfrinachol Cleient
var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };

// creu gwrthrych WordsApi
var wordsApi = new WordsApi(config);

// mewnbwn enw ffeil Word
string fileName = "sample1.docx";

// enw ffeil canlyniadol
string outputfile = "converted.jpeg";

try
{
  // Create request object by passing input DOCX path, output format and enw ffeil canlyniadol
  ConvertDocumentRequest request = new ConvertDocumentRequest(System.IO.File.OpenRead("/Users/nshahbaz/Downloads/" + fileName), "jpeg", outputfile);

  // perfformio trosi DOCX i JPG 
  wordsApi.ConvertDocument(request);
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
} 

Word into Image gan ddefnyddio Gorchmynion cURL

Gadewch i ni archwilio’r opsiwn i drosi gair yn fformat delwedd gan ddefnyddio gorchmynion cURL dros derfynell y llinell orchymyn. Felly’r cam cyntaf yw cynhyrchu Tocyn Gwe JSON (JWT) yn seiliedig ar fanylion ClientID a ClientSecret a adalwyd o dangosfwrdd Aspose.Cloud. Gweithredwch y gorchymyn canlynol yn y derfynell i gynhyrchu’r tocyn JWT.

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=4ccf1790-accc-41e9-8d18-a78dbb2ed1aa&client_secret=caac6e3d4a4724b2feb53f4e460eade3" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Unwaith y bydd y tocyn JWT wedi’i gynhyrchu, gweithredwch y gorchymyn canlynol i drosi Word yn fformat Delwedd.

curl -X GET "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/sample1.doc?format=jpg&outPath=Converted.jpg&fontsLocation=fonts" \
-H "accept: application/octet-stream" \
-H "Authorization: Bearer <JWT Token>"

Gellir lawrlwytho’r ffeiliau sampl a ddefnyddir yn yr enghreifftiau uchod o sample1.docx a converted.jpg.

Casgliad

Mae’r erthygl hon wedi egluro’r camau ar sut i drosi Word i JPG gan ddefnyddio’r pyt cod C# .NET. Rydym hefyd wedi dysgu sut i arbed Word i fformat Delwedd gan ddefnyddio’r gorchmynion cURL. Rhag ofn eich bod am addasu cod ffynhonnell Cloud SDK yn unol â’ch gofynion, gallwch ei lawrlwytho o dan y drwydded MIT o GitHub.

Rhag ofn y byddwch chi’n dod ar draws unrhyw broblemau wrth ddefnyddio’r API, mae croeso i chi gysylltu â ni trwy’r Fforwm cymorth am ddim.

Erthyglau cysylltiedig

Rydym hefyd yn argymell ymweld â’r ddolen ganlynol i ddysgu mwy amdano