Български

Запазете Excel Chart като изображение (JPG, PNG) в C# .NET

Експортирането на диаграми на Excel като изображения може да бъде полезна функция за създаване на визуално съдържание, отчети и презентации. Тя позволява на потребителите лесно да споделят или използват диаграмата извън средата на Excel. С езика C# това може да се постигне с лекота, а платформата Aspose.Cells Cloud предлага мощно решение за експортиране на диаграми като изображения. Използвайки тази функция, потребителите могат да спестят време и да подобрят работния си процес чрез бързо конвертиране на диаграми на Excel в различни формати на изображения, включително опции с висока разделителна способност.
· Найер Шахбаз · 5 мин