Vietnamese

Chuyển đổi dự án Microsoft sang Excel bằng Python

Chuyển Microsoft Project sang Excel | Tệp MPP sang Excel trong Python Bài viết này là phần tiếp theo của bài viết trước của chúng tôi về chuyển đổi Tệp Microsoft Project sang Excel, nơi chúng tôi đã sử dụng Java Cloud SDK cho mục đích chuyển đổi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc chuyển đổi Microsoft Project sang Excel bằng Python SDK. Hãy thảo luận chi tiết hơn về các chủ đề sau:
tháng 5 17, 2022 · 4 phút · Nayyer Shahbaz

Chuyển đổi tệp MPP sang Excel trong Java

Chuyển đổi tệp MPP sang Excel | Chuyển đổi tệp dự án Microsoft sang XLS bằng Java Một trong những ứng dụng phổ biến để quản lý dự án là Microsoft Project vì nó có khả năng tổ chức, theo dõi và duy trì các kế hoạch dự án. Chúng được sử dụng bởi các nhà quản lý dự án, các bên liên quan và những người trong nhóm dự án.
tháng 5 13, 2022 · 5 phút · Nayyer Shahbaz