Vietnamese

Chuyển đổi dự án Microsoft sang Excel bằng Python

Chuyển Microsoft Project sang Excel | Tệp MPP sang Excel trong Python Bài viết này là phần tiếp theo của bài viết trước của chúng tôi về chuyển đổi Tệp Microsoft Project sang Excel, nơi chúng tôi đã sử dụng Java Cloud SDK cho mục đích chuyển đổi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc chuyển đổi Microsoft Project sang Excel bằng Python SDK. Hãy thảo luận chi tiết hơn về các chủ đề sau:
· Nayyer Shahbaz · 4 phút