Shqiptare

Merrni temat e PowerPoint dhe skemën e ngjyrave duke përdorur Java

Zhvilloni zgjidhje për të lexuar detajet e temave të PowerPoint duke përdorur Java. Mësoni si të analizoni dhe lexoni fontet e PowerPoint. Ndërtoni zgjidhje të fuqishme duke përdorur API-të me kod të ulët dhe lexoni temat e PowerPoint ose paletën e ngjyrave. Pra, kryeni të gjithë përpunimin e PowerPoint në cloud dhe kryeni shkarkimin e shkronjave të PowerPoint
· Nayer Shahbaz · 6 min