Shqiptare

Shtoni shënime për dokumentet PDF duke përdorur .NET REST API

Ky postim në blog është i fokusuar në ofrimin e një udhëzuesi gjithëpërfshirës mbi shënimet PDF duke përdorur .NET REST API. Këtu, ne do të diskutojmë rëndësinë e shënimeve PDF dhe se si mund të ndihmojë në përmirësimin e bashkëpunimit dhe komunikimit. Ne do të eksplorojmë llojet e ndryshme të shënimeve që mund të shtohen në një dokument PDF dhe do të shqyrtojmë aspektet teknike të zbatimit të kësaj veçorie duke përdorur .NET REST API.
· Nayer Shahbaz · 6 min