Shqiptare

Kombinoni dokumente Word në Java

Bashkoni dokumentet e Word-it në internet në Java Në një mjedis ekipi të shpërndarë, anëtarë të ndryshëm të ekipit mund të punojnë në module të caktuara të dokumentit, të cilat duhet të kombinohen për të prodhuar një version të konsoliduar. Ky operacion mund të kryhet duke përdorur një sërë aplikacionesh, por hapat manualë për të bashkuar dokumentet Word mund të jenë një aktivitet i lodhshëm. Pra, në mënyrë që të kemi një zgjidhje më të qëndrueshme, ne do të diskutojmë detajet se si të kombinohen dokumentet Word duke përdorur Java SDK.
· Nayer Shahbaz · 4 min