Shqiptare

Ekstraktimi i imazheve PDF në Java

Mësoni se si të ekstraktoni imazhe PDF duke përdorur java Cloud SDK. Shkarkoni imazhe PDF në Java. Mësoni hapat për të ruajtur imazhet PDF në diskun lokal. Mësoni si të konvertoni PDF në JPG (përmes nxjerrjes).
· Nayer Shahbaz · 5 min