Shqiptare

Krahasoni Dokumentet Word në internet duke përdorur .NET REST API

Krahasimi i dokumenteve Word është një detyrë e zakonshme për bizneset dhe individët që duhet të rishikojnë dhe modifikojnë sasi të mëdha teksti. Me C# .NET, mund ta automatizoni këtë proces dhe të kurseni kohë duke i krahasuar dokumentet në mënyrë programore. Në këtë postim teknik në blog, ne do të ofrojmë një udhëzues hap pas hapi se si të krahasoni dokumentet Word duke përdorur C# .NET. Ne do të eksplorojmë gjithashtu skenarë të ndryshëm, si krahasimi i dy dokumenteve ose dokumenteve të shumta, dhe do t’ju tregojmë se si të përdorni një mjet krahasimi në internet për të krahasuar menjëherë skedarët Word.
· Nayer Shahbaz · 6 min