Shqiptare

Gjeni imazhe të dyfishta në Gjetësin e fotove të dyfishta të bazuara në Java

Zhvilloni një gjetës fantastik fotokopjues duke përdorur Java Cloud SDK. Krijoni një gjetës të fotove të kopjuara mac ose gjetës foto dublikatë Windows 10 me Java SDK. Ju lutemi ndiqni udhëzimet për të gjetur imazhe të dyfishta ose foto dublikate në çdo platformë
· Nayer Shahbaz · 8 min