Shqiptare

Shtoni komente dhe shënime në dokumentet Word duke përdorur .NET Cloud SDK

Në këtë postim në blog, ne do të diskutojmë se si të shënojmë dokumentet Word duke përdorur .NET Cloud SDK. Shënimi i dokumenteve Word është një kërkesë e zakonshme për qëllime bashkëpunimi dhe rishikimi dhe mund të arrihet duke përdorur teknika dhe mjete të ndryshme. Ne do të eksplorojmë mënyra të ndryshme për të shtuar komente dhe shënime të tjera në dokumentet Word në mënyrë programore duke përdorur Aspose.Words Cloud SDK për .NET. Ky postim ofron një udhëzues gjithëpërfshirës për t’ju ndihmuar të shënoni dokumentet Word në mënyrë efikase dhe efektive.
· Nayer Shahbaz · 6 min