mpp do pdf

Jak przekonwertować MS Project (MPP) do formatu PDF przy użyciu interfejsu API .NET REST.

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu skuteczne zarządzanie projektami ma ogromne znaczenie. Microsoft Project to podstawowe narzędzie dla wielu menedżerów projektów, umożliwiające im efektywne planowanie, realizację i monitorowanie projektów. Jednak udostępnianie szczegółów projektu członkom zespołu i interesariuszom nie zawsze jest proste. W tym miejscu na ratunek przychodzi konwersja MPP na PDF. Konwersja plików MPP do formatu PDF zapewnia wszechstronne rozwiązanie, dzięki któremu każdy może z łatwością przeglądać Twoje projekty i współpracować nad nimi. Przyjrzyjmy się zatem zasadniczemu procesowi konwersji MPP do formatu PDF przy użyciu interfejsu API .NET REST i odkryjmy mnóstwo korzyści, jakie oferuje.

.NET Cloud SDK do konwersji MPP na PDF

Aspose.Tasks Cloud SDK dla .NET to nasze wielokrotnie nagradzane narzędzie do konwersji MPP do formatu PDF. Ten SDK to nie tylko konwersja MPP do formatu PDF, ale to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami w chmurze. Dzięki szerokiej gamie funkcji upraszcza planowanie, harmonogramowanie i monitorowanie projektu, a jednocześnie umożliwia bezproblemowe zarządzanie danymi projektu. Przyjrzyjmy się procesowi krok po kroku i zobaczmy, jak ten zestaw SDK bez wysiłku radzi sobie z tymi zadaniami.

Wyszukaj „Aspose.Tasks-Cloud” w menedżerze pakietów NuGet i kliknij przycisk „Dodaj pakiet”. Spowoduje to dodanie odniesienia do SDK w Twoim projekcie. Po drugie, uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z panelu chmurowego.

Jeśli nie masz istniejącego konta, po prostu utwórz bezpłatne konto, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w artykule szybki start.

Konwertuj MPP na PDF w C#

Postępujmy zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby przeprowadzić konwersję MS Project (MPP) do formatu PDF przy użyciu języka C# .NET.

TasksApi tasksApi = new TasksApi(clientSecret, clientID);

Utwórz obiekt klasy TasksApi, przekazując poświadczenia klienta jako argumenty wejściowe.

GetTaskDocumentWithFormatRequest formatRequest = new GetTaskDocumentWithFormatRequest()
{
  Format = ProjectFileFormat.Pdf,
  Name = inputFile 
  ReturnAsZipArchive = false
};

Utwórz instancję żądania, w której określimy nazwę wejściowego MPP, wynikowy format jako PDF i właściwość, aby nie zapisywać danych wyjściowych jako archiwum zip.

var output = tasksApi.GetTaskDocumentWithFormat(formatRequest);

Na koniec wywołaj interfejs API, aby przekonwertować MPP do formatu PDF online i zwrócić dane wyjściowe w instancji strumienia.

saveToDisk(finalResponse, resultant);

Nasza niestandardowa metoda zapewniająca możliwość zapisania wynikowego pliku PDF na dysku lokalnym.

// Więcej przykładów można znaleźć na stronie https://github.com/aspose-tasks-cloud/aspose-tasks-cloud-dotnet

// Uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// utwórz instancję TasksApi
TasksApi tasksApi = new TasksApi(clientSecret, clientID);

// Nazwa wejściowego pliku MPP
String inputFile = "Home move plan.mpp";
// nazwa wynikowego pliku PDF
String resultant = "output.pdf";

// utwórz żądanie konwersji pliku MPP
GetTaskDocumentWithFormatRequest formatRequest = new GetTaskDocumentWithFormatRequest()
{
  Format = Aspose.Tasks.Cloud.Sdk.Model.ProjectFileFormat.Pdf,
  Name = inputFile,
  // wynikowy wynik nie zostanie zapisany jako archiwum zip
  ReturnAsZipArchive = false
};

// wykonaj konwersję MPP do formatu PDF i zwróć dane wyjściowe jako instancję strumienia
var output = tasksApi.GetTaskDocumentWithFormat(formatRequest);

// niestandardowa metoda zapisania pliku wynikowego na lokalnym dysku systemowym
saveToDisk(response, resultant);

// Metoda zapisywania zawartości strumienia do pliku na dysku lokalnym
public static void saveToDisk(Stream responseStream, String resultantFile)
{
  var fileStream = File.Create(resultantFile);
  responseStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
  responseStream.CopyTo(fileStream);
  fileStream.Close();
}

Przykładowy plik MPP użyty w powyższym przykładzie można pobrać z Commercial Construction Project Plan.mpp.

Zapisz MPP jako plik PDF za pomocą poleceń cURL

Dla tych, którzy wolą podejście z wiersza poleceń, przyjrzymy się szczegółom konwersji MPP do formatu PDF za pomocą Aspose.Tasks Cloud z cURL polecenia. Ponieważ SDK oferuje elastyczne rozwiązanie do integracji z przepływami pracy, a dzięki cURL możesz skutecznie zautomatyzować proces. W tej sekcji przedstawiono kroki, dzięki którym konwersja będzie wydajna i łatwa.

Pierwszym krokiem w tym podejściu jest wygenerowanie tokena dostępu JWT za pomocą następującego polecenia:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=163c02a1-fcaa-4f79-be54-33012487e783&client_secret=c71cfe618cc6c0944f8f96bdef9813ac" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Wykonaj poniższe polecenie, aby wyeksportować plik MS Project (MPP) do formatu PDF.

curl -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/tasks/{sourceMPP}/format?format=pdf" \
-H "accept: multipart/form-data" \
-H "authorization: Bearer <accessToken>" \
-o {resultantFile}

Zamień sourceMPP na nazwę wejściowego pliku MPP dostępnego w chmurze, resultantFile na nazwę wyjściowego pliku PDF i accessToken na token dostępu JWT wygenerowany powyżej.

Wniosek

Podsumowując, zagłębiliśmy się w dwie skuteczne metody konwersji plików MPP do formatu PDF. Pierwsza metoda zademonstrowała moc i wszechstronność Aspose.Tasks Cloud SDK dla .NET, zapewniając łatwy i kompleksowy sposób przeprowadzenia tej konwersji. Drugie podejście, wykorzystujące polecenia cURL w połączeniu z Aspose.Tasks Cloud, oferuje alternatywę wiersza poleceń dla tych, którzy preferują automatyzację. Niezależnie od tego, czy wybierzesz polecenia SDK, czy cURL, masz do dyspozycji narzędzia umożliwiające bezproblemową konwersję plików MPP do formatu PDF, zwiększając możliwości zarządzania dokumentami.

Przydatne linki

Powiązane artykuły

Gorąco polecamy odwiedzenie następujących blogów: