ქართული

PowerPoint-ის გაყოფა .NET Cloud SDK - Split PPT-ის გამოყენებით

ისწავლეთ როგორ დაყოთ PowerPoint პრეზენტაცია მრავალ ფაილად .NET Cloud SDK-ის გამოყენებით. ჩვენ შევისწავლით PPT და PPTX ფაილების გაყოფის სხვადასხვა მეთოდს. გჭირდებათ სრული PowerPoint-ის ცალკეულ სლაიდებად დაყოფა თუ გარკვეული სლაიდების ამოღება, ჩვენ განვიხილავთ ყველა საჭირო ნაბიჯს, რათა დაგეხმაროთ თქვენი მიზნის მიღწევაში.
· ნაიერ შაჰბაზი · 4 min