فارسی

تقسیم پاورپوینت با استفاده از NET Cloud SDK - Split PPT

با نحوه تقسیم یک ارائه پاورپوینت به چندین فایل با استفاده از NET Cloud SDK آشنا شوید. ما روش های مختلف برای تقسیم فایل های PPT و PPTX را بررسی خواهیم کرد. چه بخواهید یک پاورپوینت کامل را به اسلایدهای جداگانه تقسیم کنید یا اسلایدهای خاصی را استخراج کنید، ما تمام مراحل لازم را برای کمک به شما در دستیابی به هدفتان پوشش خواهیم داد.
· نیر شهباز · 5 دقیقه