فارسی

ترکیب اسناد Word در جاوا

اسناد Word را به صورت آنلاین در جاوا ادغام کنید در یک محیط تیمی توزیع شده، اعضای مختلف تیم ممکن است روی ماژول‌های خاصی از سند کار کنند، که باید برای تولید یک نسخه تلفیقی ترکیب شوند. این عملیات را می توان با استفاده از برنامه های مختلف انجام داد، اما مراحل دستی برای ادغام اسناد word می تواند یک فعالیت خسته کننده باشد. بنابراین برای اینکه راه حلی مناسب تر داشته باشیم، می خواهیم جزئیات نحوه ترکیب اسناد word با استفاده از Java SDK را مورد بحث قرار دهیم.
· نیر شهباز · 4 دقیقه