Български

Комбинирайте Word документи в Java

Обединяване на Word документи онлайн в Java В разпределена екипна среда различни членове на екипа могат да работят върху определени модули на документа, които трябва да бъдат комбинирани, за да се създаде консолидирана версия. Тази операция може да се извърши с помощта на различни приложения, но ръчните стъпки за обединяване на текстови документи могат да бъдат досадна дейност. Така че, за да имаме по-жизнеспособно решение, ще обсъдим подробностите за това как да комбинираме текстови документи с помощта на Java SDK.
· Найер Шахбаз · 4 мин