Ελληνικά

Μετατροπή PDF σε MobiXML σε Java

Ένα βήμα προς βήμα σεμινάριο με δείγματα κωδικών για την ανάπτυξη του μετατροπέα PDF σε Mobi χρησιμοποιώντας Java. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την Java για τη μετατροπή PDF σε Mobi Kindle, eBook Mobi σε Java. Πώς να αναπτύξετε το PDF στο Mobi στο Διαδίκτυο όπου μπορούμε να φορτώσουμε το PDF εισόδου από το Cloud ή την τοπική μονάδα δίσκου και να το αποθηκεύσουμε σε μορφή MobiXML. Μια προσέγγιση χαμηλού κώδικα για τη μετατροπή PDF σε Mobi Kindle χρησιμοποιώντας REST API.
· Ναγιέρ Σαχμπάζ · 4 min