Čeština

Přidejte anotace dokumentu PDF pomocí rozhraní .NET REST API

Tento blogový příspěvek je zaměřen na poskytování komplexního průvodce poznámkami PDF pomocí rozhraní .NET REST API. Zde budeme diskutovat o významu anotací PDF a o tom, jak mohou pomoci při zlepšování spolupráce a komunikace. Prozkoumáme různé typy anotací, které lze přidat do dokumentu PDF, a ponoříme se do technických aspektů implementace této funkce pomocí .NET REST API.
· Nayyer Shahbaz · 5 min