Български

Добавете пояснения към PDF документ с помощта на .NET REST API

Тази публикация в блога е съсредоточена върху предоставянето на изчерпателно ръководство за PDF анотации с помощта на .NET REST API. Тук ще обсъдим значението на PDF анотациите и как те могат да помогнат за подобряване на сътрудничеството и комуникацията. Ще проучим различните типове анотации, които могат да бъдат добавени към PDF документ, и ще се задълбочим в техническите аспекти на прилагането на тази функция с помощта на .NET REST API.
· Найер Шахбаз · 6 мин