Vietnamese

OCR PDF trực tuyến bằng Java. Chuyển đổi PDF hình ảnh sang PDF có thể tìm kiếm

Trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, chúng ta tràn ngập lượng dữ liệu khổng lồ, phần lớn được lưu trữ ở định dạng PDF. Tuy nhiên, không phải tất cả các tệp PDF đều được tạo như nhau và nhiều tệp chỉ đơn giản là tệp dựa trên hình ảnh rất khó tìm kiếm hoặc chỉnh sửa. Đây là lúc OCR (Nhận dạng ký tự quang học) ra đời. Với sức mạnh của OCR, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các tệp PDF dựa trên hình ảnh thành các tệp PDF có thể tìm kiếm, giúp tìm kiếm, chỉnh sửa và chia sẻ chúng dễ dàng hơn. Trong blog này, chúng ta sẽ khám phá cách sử dụng OCR để chuyển đổi tệp PDF hình ảnh thành tệp PDF có thể tìm kiếm bằng Java.
· Nayyer Shahbaz · 7 phút

OCR trực tuyến OCR PDF. Hình ảnh PDF sang PDF có thể tìm kiếm bằng Python

Thực hiện OCR trực tuyến. OCR PDF trực tuyến. Chuyển đổi PDF được quét thành PDF có thể tìm kiếm bằng Python. PDF OCR trực tuyến và làm cho PDF có thể tìm kiếm được. Chuyển đổi PDF sang PDF có thể tìm kiếm. Phát triển Trình chuyển đổi OCR trực tuyến bằng Python SDK. Hoàn thành chi tiết về cách Chuyển đổi PDF sang PDF có thể tìm kiếm
· Nayyer Shahbaz · 6 phút