Vietnamese

Chuyển đổi PowerPoint sang HTML trong Java

Chuyển đổi bản trình bày PowerPoint sang HTML | Chuyển đổi PPT sang HTML Bản trình bày PowerPoint được sử dụng rộng rãi để giao tiếp với khán giả của bạn, nơi bạn thêm ảnh, đồ họa, văn bản và video cho các phiên tương tác. Chúng được sử dụng cho nhiều mục đích như kinh doanh, giáo dục, hộ gia đình, v.v. Ngoài ra, để xem chúng, chúng ta cần có phần mềm chuyên dụng.
tháng 5 31, 2022 · 5 phút · Nayyer Shahbaz

Chèn trang Web vào PowerPoint bằng Java

Nhúng HTML vào PowerPoint | Chuyển đổi HTML sang PPT trực tuyến Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về cách chèn trang web vào PowerPoint bằng Java SDK. Chúng tôi hiểu rằng PowerPoint sang HTML là một trong những kịch bản phổ biến khi chúng tôi cần xuất PPT sang HTML để có thể xem tệp trong trình duyệt web. Nhưng đồng thời, chúng tôi có thể có PowerPoint hiện có và chúng tôi có thể có yêu cầu nhúng HTML vào PowerPoint hoặc, vì mục đích trình bày, chúng tôi quan tâm đến việc chuyển đổi HTML sang PPT.
tháng 5 30, 2022 · 5 phút · Nayyer Shahbaz